Kierownik ds. jakości w laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025

GRUPA DOCELOWA
  • Kadra Kierownicza laboratorium
  • Kierownictwo techniczne

PROGRAM SZKOLENIA

  • Podstawy prawne systemu akredytacji
  • Wymagania jednostki akredytującej i kryteria oceny
  • Podstawowe definicje z zakresu systemu zarządzania jakością
  • Struktura systemu – wymagania dotyczące zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025
  • Rola i zadania kierownika ds. jakości w laboratorium (dobre praktyki)
  • Przegląd wymagań technicznych normy PN-EN ISO/IEC 17025

SYLWETKA TRENERA

Jarosław W.

Absolwent Politechniki Częstochowskiej (tytuł mgr inż. studiów dziennych wydział mechaniki) oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (inżynier jakości), ekspert w zakresie pomiarów wielkości fizycznych w laboratoriach i w procesach wytwarzania. Właściciel laboratorium badawczego i wzorcującego w Mysłowicach. Auditor systemów zarządzania w laboratoriach wg ISO 17025. Specjalista w dziedzinie metrologii i pomiarów geometrii wyrobów oraz wzorcowania przyrządów do pomiarów wielkości fizycznych.
Jego motto: „wszystko można zmierzyć - jeśli dzisiaj właściwość jest niemierzalna, to na pewno będzie jutro”.  

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]