Zarządzanie ryzykiem wg ISO 31000 >>

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z ideą oraz najpopularniejszymi modelami zarządzania ryzykiem. Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę na temat wytycznych normy ISO 31000, a także dobrych praktyk w zakresie ich implementacji. Podczas wykładów oraz praktycznych ćwiczeń warsztatowych zdobędą umiejętności związane zarówno z budową metodyki jak i przeprowadzeniem identyfikacji, analizy, oceny i postępowania z ryzykiem


PROGRAM SZKOLENIA


RYZYKO
 • Pojęcie ryzyka
 • Rodzaje ryzyka
 • Obszary ryzyka w organizacji
 • Wymagania prawne obejmujące zarządzanie ryzykiem
 • Wymagani normatywne obejmujące zarządzanie ryzykiem
 • ryzko w innych standardach

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W ORGANIZACJI
 • Przyczyny wdrażania zarządzanie ryzykiem
 • Dokumentacja zarządzania ryzykiem
 • Elementy zarządzania ryzykiem
BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM WG ISO 31000
 • Identyfikacja ryzyka
 • Metody identyfikacji ryzyka
 • Narzędzia identyfikacji
 • Analiza ryzyka
 • Dobre praktyki analizy ryzyka
 • Macierz ryzyka
 • Ewaluacja ryzyka
 • Ocena ryzyka
DECYZJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA RYZYKIEM
 • Monitoring i komunikacja ryzyka
 • Plany ograniczenia ryzyka
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W NORMIE ISO 31000
 • Wymagania normy ISO 31000
 • Implementacja wymagań normy w praktyce
 • Omówienie wybranych narzędzi identyfikacji, analizy i oceny ryzyka wg ISO 31010
KONTROLING ZARZĄDCZY A WYMAGANIA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
 • Standardy kontroli zarządczej
 • Wymagania standardów kontroli zarządczej w odniesieniu do zarządzania ryzykiem
 • Zarządzanie ryzykiem, ISO, Standardy kontroli zarządczej – elementy wspólne, różnice, możliwości integracji

RYZYKO W WYMAGANIACH NORMY ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015
 • Najważniejsze zmiany w normie ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 w ujęciu ryzyka
 • Podejście procesowe oparte na ryzyku

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 890.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]