Pełnomocnik ds. ZSZ ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001/OHSAS

PROGRAM SZKOLENIA:

Pełnomocnik ds. ZSZ ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001/OHSAS

Wymagania i interpretacja aktualnie obowiązujących norm:
•    ISO 9001
•    ISO 14001
•    PN-N 18001/OHSAS

Praktyczne aspekty budowania zintegrowanych systemów zarządzania:
•    Integracja systemów
•    Nowa  rola kierownictwa i pełnomocnika ds. ZSZ w procesie ciągłego doskonalenia: przeglądy ZSZ, strategia firmy a cele mierzalne, zarządzanie dokumentacją, audyty wewnętrzne, działania korygujące i zapobiegawcze.
•    Metodyka informacji i motywacji wszystkich pracowników Wskazania praktyczne przy opracowywaniu, wdrażaniu i utrzymywaniu ZSZ
•    8 zasad zarządzania
•    Identyfikacja klientów i ich oczekiwań
•    Zarządzanie procesowe

Audytowanie zintegrowanych systemów zarządzania w oparciu o normę ISO 19011:
•    Cele i podstawy audytu
•    Przygotowanie audytów jakości
•    Kwalifikacje audytorów
•    Przebieg audytu, w tym m.in.: stwierdzenia audytorów, przyczyny niezgodności, kategorie niezgodności i ich ocena, udokumentowanie niezgodności, sprawozdanie z audytu, karty niezgodności, zakończenie auditu
Proces certyfikowania zintegrowanych systemów zarządzania
•    Ciągłe doskonalenie:
•    Metoda PDCA
•    Działania korygujące i zapobiegawcze
•    Przegląd ZSZ
 
Warsztaty:
•    Interpretacja i aspekty praktycznego zastosowania systemów wg norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001
•    Procedura audytu wewnętrznego
•    Analiza przyczyn powstania niezgodności oraz formułowanie działań korygujących i zapobiegawczych

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

28 - 29 sierpieńUstroń

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1990.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1890.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]