NOWOŚĆ - ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE DLA OSÓB CYWILNYCH

NOWOŚĆ ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE DLA OSÓB CYWILNYCH

Szkolenie ma na celu pokazanie zagrożenia terroryzmem, które, jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie oraz sytuacja polityczna może nas dotknąć. Podczas szkolenia przedstawiane są  słuchaczom zagrożenia związane z terroryzmem oraz jak można zminimalizować ewentualne ich skutki.

Poprzez pokazanie poszczególnych sposobów / rodzajów ataków terrorystycznych i skali zagrożeń, jakie występują, omawiane są sposoby postępowania. Całość oparta na przykładach prawdziwych „akacji” poparte materiałem filmowym, zdjęciami i praktyką.

Istotnym celem szkolenia jest przedstawienie słuchaczom zakresu współpracy osób „cywilnych” ze służbami porządkowymi  
w przypadku ataku terrorystycznego oraz wskazanie różnic w postepowaniu w przypadkach ataków terrorystycznych a np. zachowań przy zagrożeniach pożarowych.

Każdy program szkolenia antyterrorystycznego jest dedykowany pod docelowego obiorcę, zarówno w zakresie prowadzonej działalności zawodowej jak i zajmowanego stanowiska w danej firmie.


PROGRAM SZKOLENIA


ASEPKTY PSYCHOLOGICZNE ATAKÓW TERRORYSTYCZNYCH
 • cele zamachów
 • zachowania terrorysty
 • zachowania poszkodowanego
 • działania służb porządkowych i ratowniczych

OMÓWIENIE ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI ZAMACHÓW TERRORYSTYCZNYCH
 • ataki zamachowców z bronią
 • podłożenia ładunków wybuchowych
 • niezidentyfikowane przesyłki
 • ataki pojazdami
 • atakami czynnikiem CBRNE
 • inne ataki mające miejsce na świecie

ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z ATAKU TERRORYSTYCNEGO DLA OSÓB POSTRONNYCH

SPOSOBY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ATAKU TERRORYSTYCZNEGO

SPOSOBY EWAKUACJI
 • Przy zagrożeniu pożarowym
 • Przy zagrożeniu terrorystycznym w rozbiciu na poszczególne modele zamachów
 • Przy zagrożeniu czynnikami CBRNE
OMÓWIENIE PRZYKŁADOWYCH AKCJI WYNIKAJĄCYCH Z ZAMACHÓW TERRORYSTYCZNYCH

Zajęcia praktyczne – mające na celu pokazanie mechanizmu reagowania oraz nauczenie podstawowego zachowania przy zagrożeniu terrorystycznym. W zajęciach praktycznych stosowane są BEZPIECZNE środki pozoracji a scenariusze oparte na wybranych atakach terrorystycznych i prowadzonych działaniach porządkowo – ratowniczych.


ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]