ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Urząd Dozoru Technicznego – Szkolenia

Wózki widłowe

Zakres wg UDT:

wózki jezdniowe podnośnikowe:

✔prowadzone i zdalnie sterowane – kategoria III WJO

✔z wyłączeniem specjalizowanych II WJO

UWAGA!

Uprawnienia operatora wózka jezdniowego podnośnikowego uzyskuje się po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Cel szkolenia:

✔zdobycie wiedzy z zakresu budowy i zasad działania wózków różnych typów, pozwalającej na ich prawidłową eksploatację

✔zapoznanie z obowiązującymi przepisami BHP, zasadami poruszania się wózkiem po terenie zakładu pracy i na zewnątrz

✔przygotowanie praktyczne do samodzielnego prowadzenia wózków i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka oraz do jego codziennej obsługi

✔przygotowanie teoretyczne i praktyczne do uzyskania kwalifikacji z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych oraz do egzaminu przed Komisją z Urzędu Dozoru Technicznego, wydającego zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.

Suwnice

Obsługa suwnic, wciągników, wciągarek oraz żurawi stacjonarnych warsztatowych

Zakres wg UDT:

  • IIS – suwnice, wciągniki i wciągarki (IIW) sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe
  • IS – suwnice, wciągniki i wciągarki (IW) sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe

UWAGA!

Uprawnienia operatora podestów ruchomych przejezdnych uzyskuje się po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Cel kursu:

✔przygotowanie teoretyczne i praktyczne do egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego, wydającą Zaświadczenia Kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego wg rodzaju i zakresu

✔pozyskanie wiedzy z zakresu bezpiecznej pracy na określonym stanowisku oraz o zagrożeniach wypadkowych i sposobach ochrony przed tymi zagrożeniami w warunkach normalnej pracy i w sytuacjach awaryjnych

Kurs realizowany jest na podstawie Programu zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego

Podesty

Obsługa podestów ruchomych przejezdnych

Zakres wg UDT:

IP podesty ruchome przejezdne:

✔wolnobieżne

✔samojezdne montowane na pojeździe

✔przewoźne

UWAGA!

Uprawnienia operatora podestów ruchomych przejezdnych uzyskuje się po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Cel kursu:

celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego, w celu uzyskania uprawnień do obsługi tych urządzeń.

Kurs realizowany jest na podstawie Programu zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego