ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

VDA 6.5

VDA 6.5 – Audit Wyrobu

Audit Wyrobu może być przeprowadzony na wszystkich etapach produkcji. Obejmować może:

✔gotowe do dostawy wyroby pośrednie i końcowe danego odcinka produkcji

✔detal, np. śruby, przewodu giętkiego, skrzyni korbowej

✔podzespoły: sterowniki, pompy wtryskowe, ogrzewanie silnika, przekładnie

✔karoserie

✔pojazdy

Poprzez Audit Wyrobu wskazane zostają najważniejsze elementy, będące przedmiotem niezgodności oraz słabej strony systemu lub procesu. Sytuacja ta pociąga za sobą konieczność przeprowadzenia kolejnych audytów: auditu procesu i/lub systemu.

CEL SZKOLENIA: Zarządzanie programami auditów wyrobu na bazie podręcznika VDA 6.5

GRUPA DOCELOWA:

✔Kierownicy działów odpowiedzialni za harmonogram oraz audyty wyrobów – Inżynierowie oraz specjaliści jakości zaangażowani w prowadzenie audytów wyrobu

✔Audytorzy wewnętrzni

KORZYŚCI:

✔profesjonalne wyszkolenie osób, mogących samodzielnie przeprowadzać audity

✔umożliwienie realizacji profesjonalnego nadzoru nad dostawcami wyboru i zatwierdzania dostawców

✔przygotowanie firmy do audytów wg wymagań Klientów niemieckich ze strefy VDA

VDA 6.3

Przygotowanie firmy do auditów Klientów certyfikacyjnych oraz przekazanie informacji o wymaganiach Klientów niemieckich, dotyczących współpracy i dostaw – dla pracowników różnych działów.

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Krótkie wprowadzenie do rodzajów auditu oraz wymagania normy IATF16949:2016
  2. Cel i zakres stosowania audytów wyrobu według podejścia VDA 6.5
  3. Pojęcia i definicje
  4. Kwalifikacje audytora
  5. Program auditu

✔wymagania wstępne

✔kontrola wymiarowa oraz badanie funkcjonalności

✔zakres oraz zasoby

  1. Plan auditu

✔metody kontroli oraz wyposażenie

✔wytyczne do pobierania próbek

✔dokumenty związane

  1. Przeprowadzenie auditu
  2. Analiza danych oraz wskazówki dotyczące formułowania niezgodności i jej klasyfikacji
  3. Działania korygujące
  4. Omówienie przykładów oraz ćwiczenia