HACCP

Wymagania prawne (Ustawa z dn. 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ) nałożyły obowiązek wdrożenia zasad systemu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point - Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny)

Obowiązek ten dotyczy wszystkich produkujących żywność i obracających żywnością, za wyjątkiem producentów na etapie produkcji pierwotnej, którzy z kolei są zobowiązani do wdrożenia i stosowania zasady dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) i dobrej praktyki higienicznej (GHP).

Zgodnie z ustawą, system HACCP jest to postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia jakości zdrowotnej żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów procesu produkcji i obrotu żywnością, jak również system ten ma na celu określenie metod ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań naprawczych.

Korzyści z wdrożenia systemu HACCP w Twojej firmie?
System HACCP pozwala przede wszystkim sprostać wymaganiom prawnym, zawartych w aktach do których docieramy podczas planowania i budowy systemu. Dodatkowo poprzez wdrożenie i certyfikację systemu dajemy swoim potencjalnym kontrahentom dowód zgodności z między narodowymi standardami, co znacznie ułatwia wejście na nowe rynki oraz możliwość konkurowania oraz lepszą pozycję, tam gdzie liczą się wysokie standardy jakościowe potwierdzone odpowiednim certyfikatem. System HACCP polega na zidentyfikowaniu potencjalnych zagrożeń jakie mogą wystąpić w trakcie produkcji lub dystrybucji, co umożliwia podjęcie działań zapobiegawczych przed pojawieniem się problemu, które pozwolą te zagrożenia wyeliminować lub zredukować do poziomu akceptowalnego. Kładąc nacisk na systematyczną kontrolę procesów w firmie zwiększa się bezpieczeństwo zdrowotne wyrobów, dzięki czemu zapobiegasz powstaniu złej opinii wśród Twoich Klientów na skutek dostarczania im produktu nie spełniającego wymaganych standardów jakościowych. Dzieki efektywnemu zaangażowaniu i podnoszeniu świadomości na temat systemu wśród pracowników firmy zwiększa się wydajność produkcyjna organizacji. Ludzie nie tracą czasu na zbędne czynności, szukanie narzędzi czy też dokumentów, wiedzą co należy robić i dokładnie znają swoją pozycję w organizacji.

Kto powinien wdrożyć system HACCP?
System HAACP polega na zidentyfikowaniu różnorodnych zagrożeń jakie mogą dotknąć żywności oraz określeniu metod ich zredukowania, wyeliminowania lub uniknięcia. Może być stosowany na wszystkich etapach łańcucha począwszy od produkcji poprzez magazynowanie i dostarczanie do odbiorcy finalnego.

Dlaczego warto certyfikować system HACCP?
Dzięki certyfikacji systemu HACCP organizacja staje się wiarygodną wśród potencjalnych kontrahentów. Certyfikat staje się „namacalnym” dowodem potwierdzającym zabezpieczenie żywności przez organizację w sposób akceptowany na świecie. Firma podnosi swój wizerunek, posiadając jednocześnie zdolność do zyskiwania przewagi konkurencyjnej na rynkach zarówno polskim jak i zagranicznych. Dzięki systemowi HACCP organizacja znacznie więcej swoich sił może poświęcić na uatrakcyjnienie form sprzedaży zamiast koncentrować się głównie na działaniach gwarantujących wysoką jakość wyrobów.

Jak przebiega proces budowy i wdrożenia systemu HACCP?
System HACCP jest systemem uniwersalnym i nadaje się do zastosowania w każdym rodzaju produkcji żywności. Ogólnie można wydzielić trzy podstawowe fazy przy wdrażaniu systemu: opracowanie systemu HACCP, jego wdrożenie oraz weryfikację i doskonalenie systemu. Poszczególne etapy opracowania stanowią kolejne kroki, zgodnie z siedmioma podstawowymi zasadami systemu HACCP, niezależnie od rodzaju produkowanej żywności lub wielkości zakładu. Natomiast każdy zakład sam decyduje o liczbie etapów opracowania systemu, jak np. pokazano to poniżej:

 1. Określenie zakresu systemu HACCP
 2. Stworzenie zespołu ds. HACCP
 3. Opis produktu i jego przeznaczenia
 4. Opracowanie schematu procesu technologicznego
 5. Weryfikacja schematu procesu technologicznego w praktyce
 6. Sporządzenie listy zagrożeń związanych z każdym etapem produkcji oraz listy środków kontroli danego zagrożenia (zasada 1)
 7. Określenie krytycznych Punktów Kontroli (zasada 2)
 8. Określenie celów i granic tolerancji dla każdego punktu krytycznego (zasada 3)
 9. Opracowanie systemu monitorowania dla każdego punktu krytycznego (zasada 4)
 10. Ustalenie działań korygujących (zasada 5)
 11. Ustalenie procedury weryfikacji systemu HACCP (zasada 6)
 12. Prowadzenie dokumentacji i zapisów (zasada 7).

Należy pamiętać, że opracowanie i wdrożenie systemu HACCP może potrwać kilka miesięcy, w zależności od wielkości organizacji, musi być jednak bardzo dobrze opracowany. Jeżeli nie jesteś w stanie zrobić tego sam poszukaj specjalistów!
 

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]