ISO 9001

Jeżeli do tej pory w Twojej firmie nie został wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001, powinieneś zacząć to robić …

Co to jest właściwie ISO 9001?
Skrót ISO pochodzi od słów International Standard Organization (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna), agendy ONZ skupiającej przedstawicieli międzynarodowych komitetów normalizacyjnych.

Norma ISO 9001 została opracowana przez tą organizację i definiuje minimalne wymagania wobec systemu jakości, a podstawowym jej zadaniem jest stworzenie jednolitych wymagań dla różnorodnych form działalności i zaspokojenie potrzeb Klienta.

Kto powinien wdrożyć system zarządzania jakością 9001?

Wiele osób zadaje sobie to pytanie, a odpowiedź jest prosta:

KAŻDE PRZEDSIĘBIORSTWO!

Wymagania zawarte w normie ISO 9001 są uniwersalne, dzięki czemu można je zastosować zarówno w małej kilkuosobowej firmie jak również w dużym wielowydziałowym przedsiębiorstwie produkcyjnym, czy też urzędzie administracji państwowej i samorządowej.

Dlaczego warto certyfikować system zarządzania jakością ISO 9001?
Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:200 jest końcowym etapem prac związanych z wdrażaniem całego systemu. Aby do niej przystąpić należy przygotować niezbędną dokumentację systemowó i ją wdrożyć. Jest to proces mający na celu weryfikację i potwierdzenie spełnienia przez organizację wymagań stawianych przez normę. Głównym jej etapem jest audyt certyfikujący przeprowadzany przez uprawioną do tego jednostkę zewnętrzną, kończący się wydaniem certyfikatu, który jest potwierdzeniem zgodności funkcjonującego systemu z normą.

Przyczyną certyfikacji systemu są przede wszystkim:

 • korzyści marketingowe;
 • znaczna poprawa wizerunku firmy;
 • zwiększenie motywacji pracowników.
Brak certyfikatu bardzo często uniemożliwia podjęcie działań, czy współpracy z firmami, dla których podstawowym kryterium wyboru dostawców jest poświadczenie zgodności systemu z odpowiednią normą.

Jakie korzyści przynosi wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 w Twojej firmie?
Spośród korzyści jakie przynosi wdrożenie systemu do najważniejszych można zaliczyć:

 1. Ustanowienie jakości jako priorytetu, daje mniejsze straty z powodu złej jakości wytwarzanych wyrobów;
 2. Sprawniejszy proces zarządzania – organizacja jasno i wyraźnie określa swoją misję i wizję działania na rynku na wiele lat, dodatkowo dzięki wdrożeniu dokumentacji systemowej każdy pracownik ma świadomość wykonywanych przez siebie działań i ich wpływu na następny etap procesu;
 3. Większe zaufanie Klientów dzięki lepszemu poznaniu potrzeb klienta i zagwarantowaniu wysokiego poziomu oferowanych produktów i usług;
 4. Ułatwienie eksportu – dzięki wdrożeniu SZJ oraz certyfikacji systemu organizacja ma możliwość łatwiejszego wejścia na ryki zagraniczne;
 5. Wzrost konkurencyjności oraz uzyskanie przewagi nad firmami konkurencyjnymi na rynku;

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu ISO 9001:2015 można mnożyć, gdyż jest bardzo dużo.

PAMIĘTAJ jednak że to właśnie dzięki klientom firma tak naprawdę istnieje i zarabia, dlatego powinna skutecznie zdobywać ich zaufanie. Gwarantem prestiżu może być jedynie wdrożenie solidnego systemu jakości zapewniającego wytwarzanie wyrobów w pełni zaspokajających wymagania Klientów.

Dlaczego warto wybrać SGP T&C jako firmę wdrażającą system zarządzania jakością ISO 9001 w Twojej firmie?

System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 zawsze możesz wdrożyć sam, ale pamiętaj że zwracając się do SGP T&C uzyskasz pomoc i radą specjalistów.

Młoda i doświadczona kadra SGP T&C sprawi, że proces wdrożenia systemu w Twojej firmie będzie łatwiejszy, szybszy i pewniejszy. Pomożemy Ci w wyborze jednostki certyfikującej, jak również podpowiemy i zaproponujemy rozwiązania, które sprawdziły się już w innych firmach.

Dzięki konsultantom SGP T&C uzyskasz:

 • Szybki proces wdrożenia
 • Bezproblemowy proces certyfikacji systemu
 • Szybkie audity wewnętrzne
 • Szkolenia Twoich pracowników z zakresu wdrozenia i utrzymania systemu.

Pamiętaj! My wdrożymy system w Twojej firmie, Ty będziesz mógł zająć się jej prowadzeniem!
 

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]