ISO 14001

O NORMIE 
 
ISO 14001 to międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące sposobu organizacji procesów przebiegających w firmie, mających wpływ na środowisko (np. produkcja, utylizacja). 
System Zarządzania Środowiskowego jest narzędziem wspomagającym działania związane z racjonalnym korzystaniem z zasobów naturalnych i wspomaga redukcję niekorzystnego oddziaływania na środowisko zarówno samego zakładu, jak i wytwarzanych produktów. 
Niektórzy przedsiębiorcy chcą w ten sposób poprawić swój wizerunek, inni są obligowani do wprowadzenia ekologicznego ISO przez swoich kontrahentów. Wdrożenie ISO z serii 14000 przez firmę sygnalizuje, że zależy jej, żeby środowisko jak najmniej odczuło produkcję, używanie i utylizowanie wprowadzanych na rynek wyrobów.
 
Korzyści wynikające z wdrożenia i stosowania systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001: 2015
 
• ograniczenie negatywnego oddziaływania firmy na środowisko w sposób celowy, zorganizowany i ekonomiczny 
• wskazanie negatywnych i pozytywnych aspektów środowiskowych w firmie 
• poprawa wizerunku firmy 
• zachowanie zgodności z odpowiednimi regulacjami prawnymi 
• zwiększenie zysku, wzrost rentowności przedsiębiorstwa 
• obniżenie kosztów zarządzania, zagospodarowania i utylizacji odpadów 
• nowe możliwości produkcyjne oraz zwiększenie możliwości rozwojowych 
• ułatwienie dostępu do kapitału 
• obniżenie kosztów energii i produkcji 
• redukcja kar za zanieczyszczanie środowiska 
• poprawa stosunków z prawodawcami i instytucjami kontrolnymi 
• zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności karnej 
• wzrost zaangażowania pracowników 
• lepsza siła przetargowa w stosunkach z dostawcami 
• zwiększenie prestiżu i zaufania do firmy 
 
Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]