ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

ANALIZA SYSTEMÓW POMIAROWYCH MSA ORAZ SPC – program szkolenia

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie skierowane jest do przyszłych i praktykujących techników jakości, specjalistów ds. jakości, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych w ramach wymagań branży Automotive.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia SPC-Statystyczne sterowanie procesem i MSA –analiza systemów pomiarowych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie metod i narzędzi obligatoryjnych dostosowania w Automotive -SPC, MSA,
 • Poznanie „dobrej praktyki” w zakresie stosowania metod statystycznych w przedsiębiorstwach.

PROGRAM SZKOLENIA:

DZIEŃ I (MSA)

 1. Powtórzenie podstawowych zagadnień MSA
 2. Zmienność całkowita w procesie i wpływ pomiaru
 3. Pomiar, proces i SPC
 4. Wyciąg z wymagań norm MSA (AIAG, Bosch, etc.)
 5. Dyskusja z grupą
 • Składowe zmienności systemu pomiarowego
 • Diagram Ishikawy dla źródeł zmienności w systemie pomiarowym
 • Poprawa systemu pomiarowego jako projekt
 • Podstawowe metody analizy R&R dla danych ciągłych
 • Metoda rozstępów, metoda średnich i rozstępów, metoda ANOVA
 • Wskaźniki Cg, Cgk, %EV, %AV, %R&R, %PV, NDC i ich interpretacja
 • Inne procedury analizy systemów pomiarowych
 • Kryteria akceptowalności systemów
 • Analiza R&R
 • Wprowadzenie do Minitaba
 • Zebranie danych do badanego systemu pomiarowego, przygotowanie próbek  (wstęp do ćwiczenia)
 • Analiza systemu pomiarowego wybranymi metodami w Minitabie (ćwiczenie indywidualne i grupowe)
 • Porównanie metod analizy R&R i interpretacja
 • Organizacja badań R&R
 • Dobór próby, operatorów, warunków badania
 • Wpływ doboru na wyniki analiz: dyskusja z grupą
 • Przykłady analiz rzeczywistych i dyskusja
 • Przykłady rzeczywiste pozytywne i negatywne
 • Dyskusja z grupą

DZIEŃ II (SPC)

 1. Powtórzenie podstaw SPC
 2. Do czego służy SPC?
 3. Po co komu jest SPC?
 4. Korzyści płynące z SPC
 • Zasady działania kart kontrolnych
 • Zmienność naturalna i specjalna w procesie
 • Karta kontrolna jako filtr szumów i sygnałów z procesu
 • Sygnały płynące z karty kontrolnej (tzw. zasady Nelsona i ich interpretacja)
 • Dyskusja z grupą
 • Podstawowe karty kontrolne
 • Metody wyznaczania linii kontrolnych dla podstawowych kart kontrolnych (X-Chart, I Chart, I-MR, X-R, karta N, P, NP)
 • Projektowanie karty kontrolnej dla procesu (ćwiczenie w grupach)
 • Reakcja na sygnały karty kontrolnej
 • Rola operatora, koordynatora, inżyniera w procesie
 • Rzeczywiste przykłady zadziałania kart kontrolnych
 • Analiza procesu z zastosowaniem kart kontrolnych
 • Ocena stabilności procesu na przykładzie zebranych danych (ćwiczenie w grupach)
 • Dyskusja z grupą
 • Ocena zdolności procesu
 • Wskaźniki Cp, Cpk, Pp, Ppk oraz pokrewne i ich interpretacja
 • Obliczanie zdolności procesu w Minitabie (ćwiczenie w grupach)
 • Wdrażanie kultury SPC w organizacji, przyczyny porażek i sukcesów

METODY SZKOLENIOWE

 • wykład,
 • ćwiczenia (praca w podgrupach, burza mózgów – dyskusja),
 • studium przypadku (case studies)

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

2 DNI, 16 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa= 45 minut)

TERMIN

28 czerwca 2019 r. >> MSA

29 czerwca 2019 r. >> SPC

MIEJSCE SZKOLENIA

Wrocław

CENA  SZKOLENIA OTWARTEGO SPC+MSA (2 DNIOWE)

Cena szkolenia OTWARTEGO  przy zgłoszeniu 1 os. 1 390 zł netto* za osobę

Cena szkolenia OTWARTEGO  przy zgłoszeniu powyżej 2 osób  1 290 zł netto* za osobę

CENA  SZKOLENIA OTWARTEGO 1 DNIOWEGO „SPC” LUB „MSA”

Cena 1-dniowego szkolenia OTWARTEGO  990,00 zł netto* za osobę,

Cena 2-dniowego szkolenia OTWARTEGO 1390,00 zł netto* za osobę