ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

APQP+PPAP – program szkolenia

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, managerów projektów, Pełnomocnika Zarządu ds. Jakości oraz do wszystkich osób odpowiedzialnych za wdrażanie nowych wyrobów do produkcji (konstruktorzy, technolodzy, pracownicy działu jakości, pracownicy laboratorium pomiarowego, audytorzy).

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Pozyskanie umiejętności zarządzania projektami wg. APQP,
 • Właściwa identyfikacja potrzeb i wymagań klienta podczas wdrażania nowych projektów,
 • Pozyskanie umiejętności do zatwierdzenia wyrobów przez klienta – PPAP,
 • Przygotowanie do auditów certyfikujących, klientowskich, kontrolnych,
 • Poznanie wymaganych narzędzi i technik.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawowe zasady Systemu Zarządzania Jakością
 2. Ogólne zasady zatwierdzania części przy wdrożeniu do produkcji seryjnej
 3. Dokumenty i analizy tworzone podczas wdrożenia wyrobów na bazie metodologii APQP
 4. Wymagania dotyczące zatwierdzania części w/g specyfikacji ISO/TS 16949
 5. Zasady przygotowania i przedkładania dokumentacji według wymagań podręcznika PPAP – przegląd zalecanych typowych dokumentów i ich zawartości
 6. Typowe i opcjonalne składniki PPAP – w zależności od procesów produkcyjnych
 7. Interpretacja kluczowych składników PPAP: FMEA, MSA, SPC na bazie wymagań ISO/TS 16949, podręczników IATF
 8. Poziomy przedłożenia
 9. Status przedkładania i PSW
 10. Wymagania dotyczące aktualizacji dokumentacji przedłożenia w przypadku zmian procesów
  i zasady powiadamiania klienta
 11. CSR – specyficzne wymagania firm motoryzacyjnych dla dokumentacji PPAP
 12. Przykładowa procedura zarządzania procesem PPAP
 13. Metodologia i etapy APQP
 14. planowanie projektu
 15. projektowanie wyrobu
 16. projektowanie procesu
 17. walidacja produktu i procesu
 18. produkcja i sprzężenie zwrotne
 19. Kamienie milowe i listy kontrolne
 1. Omówienie technik wykorzystywanych w procesie APQP
 2. Flow chart
 3. PFMEA
 4. SPC
 5. DOE
 6. Mistake proofing
 7. Przykładowa procedura APQP

ĆWICZENIA:

 • Określenie dokumentacji niezbędnej w procesie APQP z przypisaniem odpowiedzialności
 • Identyfikacja danych wejściowych i wyjściowych do właściwej fazy planowania
 • Przygotowanie fragmentu PFMEA oraz CP i opracowanie odpowiedniej listy kontrolnej
 • Stworzenie planu wdrożenia projektu
 • Definicja silnych i słabych stron przykładowego produktu jako symulacji projektowania części
 • Definiowanie charakterystyk specjalnych dla przykładowego produktu
 • Określenie odpowiedzialności za przygotowanie poszczególnych dokumentów i analiz
 • Określenie niezbędnej dokumentacji PPAP w zależności od zmian inżynieryjnych
 • Opracowanie pełnej dokumentacji PPAP
 • Ćwiczenia związane z SPC i FMEA

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

Poznań

01-02.07.2019r.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 DNI, 16 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 min.)

CENA JEDNEGO DWUDNIOWEGO SZKOLENIA OTWARTEGO

Cena 2-dniowego szkolenia otwartego dla 1 osoby 1 290,00 zł netto*

Cena 2-dniowego szkolenia otwartego za osobę przy zgłoszeniu min. 2 osób 1 190,00 zł netto *