ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

AUDYT WYROBU WG VDA 6.5 – program szkolenia

GRUPA DOCELOWA

 • osoby do przeprowadzania auditów wyrobu wg VDA 6.5
 • osoby uczestniczące ze strony przedsiębiorstwa w audytach

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 • przygotowanie Auditorów do samodzielnego przeprowadzania auditów wewnętrznych w przedsiębiorstwie oraz zewnętrznych u dostawców zgodnie z wymaganiami – VDA
 • nabycie znajomości i umiejętności dokonania interpretacji wymagań VDA 6.5
 • przeprowadzanie auditów (planowanie, formułowanie niezgodności, sporządzanie raportów)

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Przygotowanie i planowanie
 2. Wymagania wstępne i odpowiedzialność
 3. Dokumenty odniesienia
 4. Kontrole i badania oraz związane procedury i wyposażenie
 5. Kwalifikacje auditorów
 6. Formularz auditu wyrobu
 7. Przebieg procesu auditu wyrobu
 8. Analiza danych i formułowanie niezgodności
 9. Ocena wyników i raportowanie auditu wyrobu
 10. Poauditowe działania korygujące
 11. Omówienie przykładów
 12. Audit wyrobu jako „jakość wyjściowa”
 13. Test wiedzy VDA 6.5

METODYKA SZKOLENIA

wykład

ćwiczenia

warsztaty

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

Poznań

03.07.2019r.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 DZIEŃ, 8 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 min.)

CENA JEDNEGO JEDNODNIOWEGO SZKOLENIA OTWARTEGO:

Cena 1-dniowego szkolenia otwartego dla 1 osoby 990,00 zł netto*