Blog

Podołaj wyzwaniom przemysłu przyszłości

W przemyśle europejskim konieczne jest opracowanie nowej strategii rozwoju produkcyjnego, przy jednoczesnym wykorzystaniu dotychczasowych dokonań. Chodzi o uzyskanie kompromisu, dzięki któremu uda się utrzymać silną pozycję konkurencyjną na globalnych rynkach.…
Izabela Kuźnicka
8 sierpnia 2019