ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

GD&T – WYMIAROWANIE I TOLEROWANIE GEOMETRYCZNE – program szkolenia

GRUPA DOCELOWA

 • specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości,
 • liderzy projektów,
 • audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ,
 • konstruktorzy, specjaliści ds. pomiarów, 
 • kadra produkcyjna średniego i wyższego szczebla,
 • kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 • Lepsze rozumienie potrzeb i wymagań klienta przez pracowników firmy
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie geometrii i konstrukcji wyrobów
 • Szybsza i bardziej rzeczowa interpretacja wyników pomiarowych
 • Większa pewność podczas dokonywania korekcji procesów i narzędzi
 • Zmniejszenie potencjalnego ryzyka zwolnienia detali wadliwych lub złomowania detali dobrych
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach niejasnych i niejednoznacznych
 • Większa możliwość proponowania zmian rysunkowych i konstrukcyjnych wyrobów
 • Znajomość zasad doboru narzędzi i metod pomiarowych

PROGRAM SZKOLENIA
Wstęp – cele wymiarowania i tolerowania geometrycznego

 • Podział i struktura norm GPS (Geometrical Product Specification)
 • GD&T – geometryczne wymiarowanie i tolerowanie a GPS
 • Struktura macierzy definicji elementów geometrycznych
 • Klasyfikacja wymiarów. Tolerancje wymiarowe. Tolerowanie ogólne: dla wymiarów liniowych, kątowych, oznaczanie tolerancji ogólnych. Tolerowanie stanu swobodnego
 • Łańcuchy wymiarowe: działania na wymiarach tolerowanych, rodzaje łańcuchów wymiarowych i ich obliczanie
 • Niepewność pomiaru i jej skutki
 • Elementy geometryczne i operacje na modelach tolerancji geometrycznych
 • Rodzaje tolerancji geometrycznych i ich klasyfikacja
 • Symbolika tolerancji, identyfikacja odchyłek, interpretacja
 • Zastosowanie współrzędnościowych technik pomiarowych w branży motoryzacyjnej
 • Zasada niezależności i zasada powłoki
 • Zasada maksimum i minimum materiału
 • Składowe tolerancji geometrycznych
 • Ramka tolerancji
 • Bazy pomiarowe, ich układy, konstruowanie oraz oznaczenia.
 • Tolerancje ogólne geometryczne
 • Odchyłki kształtu: prostoliniowości, płaskości, okrągłości, walcowości, wyznaczonego zarysu, wyznaczonej powierzchni
 • Odchyłki kierunku: równoległości, prostopadłości, nachylenia
 • Odchyłki położenia: pozycji, współśrodkowości/współosiowości, symetrii
 • Odchyłki bicia obwodowego i całkowitego
 • Dobór narzędzi i strategii pomiarowych do różnych zadań pomiarowych/zapisów tolerancji
 • Tolerowanie i kontrola funkcjonalności wyrobów

ĆWICZENIA
Przykłady specyfikowania wymagań na rysunkach technicznych. Interpretacja zapisów, obliczanie wymiarów wypadkowych i nastawczych

 • Zasada powłoki – orzekanie o zgodności/niezgodności wyrobów dla wybranych przykładów
 • Tolerancja kształtu wyznaczonej powierzchni – typowanie właściwych zapisów tolerancji
 • Tolerancja kształtu wyznaczonej linii – określanie (wizualizacja) pola tolerancji
 • Tolerancja położenia – analiza znaczenia przyjętej kolejności bazowania
 • Granica maksimum materiału – obliczenia MML
 • Zasada maksimum materiału – analiza przykładów i zastosowań
 • Planowanie prawidłowej strategii pomiaru
 • Prostopadłość, równoległość, współosiowość, pozycja – określanie (wizualizacja) odchyłek dla wybranych przykładów
 • Określanie (wizualizacja) odchyłek wyrobów na podstawie rysunku wyrobu nominalnego i rysunku wyrobu rzeczywistego
 • Analiza składowych tolerancji
 • Analiza odchyłek geometrycznych dla wybranych przypadków
 • Analiza przykładowych konstrukcji oraz rysunków technicznych
 • Rozwiązywanie problemów i zadań w zespołach, dyskusja

METODY SZKOLENIOWE

 • Szkolenie będzie miało charakter aktywny
 • Zastosowane zostaną następujące formy prowadzenia warsztatu:
  • wykłady
  • prezentacja przykładów
  • case study
  • ćwiczenia grupowe
  • dyskusja

CZAS TRWANIA JEDNEGO SZKOLENIA

2 DNI, 16 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 min.)

PROPONOWANY TERMIN/MIEJSCE SZKOLENIA

Wrocław

11-12.07.2019r.

CENA JEDNEGO DWUDNIOWEGO SZKOLENIA OTWARTEGO:

Cena 2-dniowego szkolenia otwartego 1390,00 zł netto* przy zgłoszeniu 1 osoby

1290,00 zł netto* przy zgłoszeniu 2 i więcej osób z jednej firmy