ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

Standard 14001 stosowany jest w zarządzaniu środowiskowym. Zgodny jest z zasadami koncepcji zrównoważonego rozwoju, mając na uwadze rozwój społeczno-gospodarczy. W szczególności odnosi się do kwestii ochrony środowiska i minimalizacji zanieczyszczeń. Dotyczy aspektów środowiskowych, którymi przedsiębiorstwo może zarządzać z uwzględnieniem cyklu życia i perspektywy czasowej.

Sukces systemu zarządzania środowiskowego zależy w znacznej mierze od zaangażowania się kierownictwa. System ten nie może być jedynie oderwanym elementem niespójnym z polityką przedsiębiorstwa. Musi zostać on wdrożony jako integralna część systemu zarządzania, element przemyślanej strategii całościowego procesu biznesowego.

Zgodnie z obowiązującymi trendami, zaangażowanie prośrodowiskowe to jeden z filarów odpowiedzialnego prowadzenia przedsiębiorstwa. Właśnie dla takich podmiotów przeznaczona jest Norma 14001. Każdy podmiot, niezależnie od wielkości i rodzaju, czy charakteru dzielności, może ją stosować.

Stosując standard 14001, nie tylko przedsiębiorstwo osiągnie wyznaczone cele prośrodowiskowe, ale także interesariusze zewnętrzni dostrzegą pozytywne rezultaty.

Wśród głównych celów środowiskowych każdego odpowiedzialnego przedsiębiorstwa powinny się znaleźć:

✔poprawa efektów działalności środowiskowej
✔ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko
✔wypełnienie zobowiązań zgodności
✔realizacja coraz ambitniejszych i szczegółowych celów środowiskowych

Realizujemy szkolenia z zakresu:

✔Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2014 vs. ISO 14001:2015
✔Przedstawiciel ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 – ISO 14001:2004 vs. ISO 14001:2015 – Zmiany
✔ISO 14001:2015 – Wymagania Systemu Zarządzania Środowiskowego – Zmiany

Zapraszamy już dziś na szkolenie. Jakość otaczającego środowiska zależy od Ciebie!