ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM – program szkolenia

NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

GRUPA DOCELOWA

Program szkolenia przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć kompleksową wiedzę w zakresie skutecznego organizowania i zarządzania projektami oraz zespołem projektowym. Głównymi adresatami są więc specjaliści oraz kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla zarządzania.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 • dowiesz się jak z członka zespołu stać się jego kierownikiem
 • uporządkujesz i rozszerzysz swoją wiedzę nt. kompetencji i umiejętności które w szczególności będą odpowiedzialne za taką transformację
 • zdefiniujesz trudne obszary w nowej roli i poznasz skuteczne narzędzia adekwatne do nowych wyzwań
 • dowiesz się jakie warunki muszą być spełnione po Twojej stronie, aby Twój dotychczasowy kolega uznał Cię za szefa – jakie zachowania powinieneś kategorycznie wyeliminować, a jakie stosować wobec podwładnych, jeśli awansowałeś i zarządzasz osobami, które kiedyś były Ci równorzędne
 • określisz jak w praktyce znaleźć balans między postawą wspierającą a wymagającą?

MODUŁ  I/ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

 • Cechy efektywnego zespołu i zasady efektywnej pracy w grupie
 • Przywództwo – istota/ Autorytet – jak go budować i utrzymać
 • Style kierowania zespołem – Model ZARZĄDZANIA COACHINGOWEGO

(cztery poziomy rozwoju Pracownika – dostosowanie stylu)

 • Podstawowe funkcje lidera zespołu/ managera
 • Zasady efektywnego komunikowania się w zespole

MODUŁ II/ SZTUKA ASERTYWNEJ KOMUNIKACJI Z PODWŁADNYMI/W BIZNESIE

Czym jest asertywność?/ cele komunikacyjne

 • 4 postawy na skalach asertywności (asertywna/ uległa/ agresywna/ manipulacyjna) – charakterystyki/ autodiagnoza
 • Ja idealne i ja realne w kontekście asertywności
 • Poczucie wartości jako najważniejszy element asertywności
 • Umiejętności asertywne:
 • Asertywna odmowa (4 poziomy)
 • Asertywna prośba
 • Asertywna pochwała
 • Asertywna reakcja na krytykę
 • Asertywny styl prowadzenia rozmów
 • Konstruktywna krytyka
 • Asertywność w komunikacji jako podstawowe narzędzie zapobiegania i rozwiązywania konfliktów

MODUŁ III/ DELEGOWANIE UPRAWNIEŃ I POWIERZANIE ZADAŃ/ ZARZĄDZANIE PRZEZ DELEGOWANIE

 • Istota procesu/ wyznaczniki efektywności i podstawowe cele delegowania/ Co? Komu? Jak delegować?/ Jak skutecznie kontrolować delegowane zadania?
 • Schemat skutecznej rozmowy/ spotkania delegacyjnego
 • Model SMARTER efektywnego wyznaczania celów indywidualnych i zespołowych
 • Typowe błędy w delegowaniu

MODUŁ IV/ EFEKTYWNE MOTYWOWANIE  INNYCH

 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Prawa motywacji – praktyczne zastosowania/ Poziomy odniesienia – proporcje
 • Czynniki motywacyjne vs. elementy higieny
 • Podstawowa zasada psychologii zachowań ludzkich – RRR
 • Zasada PODWYKON/ WYKON/ NADWYKON

METODYKA  SZKOLENIA

 • Prezentacja multimedialna,
 • Wykład,
 • konwersacje,
 • dyskusje,
 • ćwiczenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

2 DNI, 16 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa= 45 minut)

TERMIN

02-03.07.2019r.

MIEJSCE SZKOLENIA

Wrocław

CENA  SZKOLENIA OTWARTEGO (2 DNIOWE)

Cena szkolenia OTWARTEGO  przy zgłoszeniu 1 os. 1 290 zł netto* za osobę

Cena szkolenia OTWARTEGO  przy zgłoszeniu powyżej 2 osób  1 190 zł netto* za osobę