ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

OBSŁUGA KLIENTA

Obsługa Klienta

Obsługa Klienta to najważniejszy czynnik w ocenie jakości usług firmy lub instytucji.

Profesjonalna obsługa Klienta w Urzędzie

Zaspokajanie psychologicznych potrzeb interesanta, nawiązanie kontaktu z klientem w urzędzie, typy klienta i sposób skutecznej obsługi, komunikacja werbalna, aktywne słuchanie, specyfika obsługi telefonicznej, budowanie relacji z klientem podczas rozmowy telefonicznej, sztuka gestu, dress code, asertywność w kontakcie z klientem, trudni klienci, obsługa klienta a osobowość.

Asertywność w obsłudze Klienta

Złożoność pojęcia asertywności, zaspokojenie psychologicznych potrzeb, radzenie sobie z klientem o różnych typach osobowości, jak sobie radzić z trudnym klientem, postawa asertywna w kontakcie z klientem, komunikacja niewerbalna, skuteczne reagowanie i zapobieganie powstawaniu sytuacji konfliktowych.

Obsługa Klienta z niepełnosprawnością

Doskonalenie umiejętności w obsłudze klientów z różnymi stopniami niepełnosprawności przez pracowników obsługi klienta w ZUS, zwiększenie jakości obsługi Klienta poprzez uwrażliwienie na indywidualne potrzeby wynikające z rodzaju niepełnosprawności oraz zwiększenie kompetencji w zakresie porozumiewania się bez barier w relacji z Klientem niepełnosprawnym.

Zarządzanie relacjami z Klientem

Najważniejsze reguły profesjonalnej obsługi klienta, znaczenie postrzegania samego siebie w relacjach z klientem, elementy wpływające na jakość obsługi, nawiązanie i podtrzymanie relacji z klientem, radzenie sobie z trudnym klientem, prowadzenie rozmowy.

Profesjonalne prowadzenie rozmów z trudnymi Klientami

Jak widzą nas trudni klienci? Asertywna komunikacja interpersonalna jako narzędzie obsługi klienta, czy trudny klient naprawdę istnieje? Znaczenie inteligencji emocjonalnej (EQ) w relacji z trudnym klientem, sytuacje stresogenne w procesie obsługi klienta, asertywność w obsłudze klienta – trening praktyczny.

Skuteczna komunikacja z pacjentem i jego rodziną dla personelu medycznego

Nawiązanie kontaktu z pacjentem, typowe błędy w kontakcie z pacjentem, skuteczna komunikacja w obsłudze, specyfika telefonicznej oraz e-mailowej obsługi, budowa autorytetu a sztuka gestu, postawa asertywna w kontakcie z pacjentem, radzenie sobie z trudnymi pacjentami, rodzina pacjenta.

Różnice międzykulturowe w relacji Urzędnik – Klient

Psychologia relacji międzykulturowych, różnice międzykulturowe a zachowania w urzędzie, prawa i obowiązki cudzoziemców w Polsce, komunikacja w obsłudze petenta zagranicznego.