ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

PISANIE I REDAGOWANIE PISM URZĘDOWYCH – Program szkolenia

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy pracowników z zakresu poprawności językowej w mowie i piśmie. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zasadami tworzenia, redagowania dokumentacji urzędowej oraz wewnętrznych aktów normatywnych. Po warsztatach uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu poprawnego przygotowania oraz wcielenia w praktykę organizacyjną przepisów kancelaryjnych oraz korespondencyjnych.

W szkoleniu poruszone zostaną m.in. zagadnienia prawne związane z dokumentacją oraz korespondencją oraz zasady obowiązujące strony postępowania administracyjnego w zakresie obiegu pism.

METODY SZKOLENIOWE

Szkolenie prowadzone metodą warsztatową. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję ćwiczyć sposoby poprawnego redagowania korespondencji. Oprócz poprawności ortograficznej i stylistycznej główny nacisk zostanie położony na skuteczne i staranne konstruowanie tekstów urzędowych, tak aby były zrozumiałe dla odbiorcy i precyzyjnie oddawały treść przekazywaną przez nadawcę.

PROGRAM SZKOLENIA

POJĘCIE KOMUNIKACJI W ZESTAWIENIU Z POPRAWNOŚCIĄ JĘZYKOWĄ I ZASADAMI REDAGOWANIA PISM URZĘDOWYCH

RODZAJE PISM URZĘDOWYCH

CZYM JEST KORESPONDENCJA?

 • Korespondencja wewnętrzna i zewnętrzna
  • Korespondencja elektroniczna

OMÓWIENIE ZASAD REDAGOWANIA PISM URZĘDOWYCH

 • Części składowe pisma urzędowego
  • Styl pisma urzędowego
  • Forma pisma urzędowego
  • Treść pisma urzędowego
  • Czy warto korzystać z szablonów pism?
  • O czym świadczy pismo?
  • Jakie słownictwo jest dopuszczalne w korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej?
  • Jakich zwrotów należy unikać?

PRZEPISY PRAWNE W ZAKRESIE REDAGOWANIA PISM URZĘDOWYCH

PRZYGOTOWANIE PISMA

 • Typowe zwroty
  • Odmiana nazwisk
  • Duża i mała litera
  • Kolejność informacji
  • Przejrzystość pisma
  • Adresowanie pism urzędowych

GRAMATYCZNE I LOGICZNE ZAGADNIENIA KONSTRUKCJI PISM URZĘDOWYCH

 • Kultura języka polskiego w korespondencji
  • Zwroty w korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej
  • Zwroty grzecznościowe
  • Szanowny Pan/Szanowna Pani kiedy i jakie zwroty grzecznościowe powinny być używane?
  • Kiedy wielka litera?
  • Najczęściej spotykane błędy
  • Struktura korespondencji wychodzącej – przejrzystość tekstu i wartość przekazu merytorycznego
  • Techniki redakcji pism
  • Treść – adekwatność i przejrzystość
  • Znaki interpunkcyjne
  • Znak sprawy
  • Skróty i zwroty w korespondencji
  • Atrakcyjność pisma
  • Style pism urzędowych

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA

 • Reguły komunikacji urząd-urząd oraz urząd-petent w komunikacji elektronicznej – zasady formułowania myśli w komunikacji prowadzonej za pomocą korespondencji elektronicznej
  • Savoir-vivre e-komunikacji

OBIEG PISM I KORESPONDENCJI MIĘDZY STRONAMI W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

 • Kodeksowe terminy do doręczeń
  • Decyzja administracyjna oraz postanowienie
  • Ugoda administracyjna
  • Skargi oraz wnioski
  • Forma upoważnień i pełnomocnictw
  • Forma wydawanych zaświadczeń
  • Podstawy i zakres prawny dotyczący dokumentacji i korespondencji

PISMA URZĘDOWE W PRAKTYCE

 • Jak powinna wyglądać decyzja administracyjna – skuteczność decyzji administracyjnej

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

Warsztaty z pisania pism, notatek i innych krótkich form przekazujących ważne informacje i istotne w sprawie ustalenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień – 8 godzin szkoleniowych (po 45 minut)

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

Warszawa, 12 września 2019 r.

CENA SZKOLENIA

Koszt szkolenia od osoby: 990 zł netto

Przy zgłoszeniu powyżej 2 osób (z jednej firmy), koszt szkolenia od osoby wynosi: 890 zł netto

W cenę szkolenia wliczone są:

 • proces szkolenia
  • materiały szkoleniowe w formie książkowej oraz materiały biurowe
  • wszelkie koszty związane z trenerem
  • sala szkoleniowa z wyposażeniem
  • przerwy kawowe
  • obiad
  • imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Cena szkolenia nie zawiera kosztów dojazdu oraz noclegu