ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: http://szkolenia-sgp.pl.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I.Postanowienia ogólne

Korzystanie z naszej strony jest anonimowe, zmienia się to jedynie w przypadku, gdy dobrowolnie przekażą nam Państwo swoje dane. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony prywatności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. 2013 poz. 1422) i na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2014 poz. 243 z późn. zm.) SGP Training &Consulting przy SGP – Sorting Group Poland Sp. z o.o. wprowadza niniejszą Politykę Prywatności.

II. Dane osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych jest SGP Training & Consulting przy SGP – Sorting Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, NIP: 9492069403, REGON: 240833412; Centrala: tel. 34 3613118, kontakt e-mail: szkolenia@sgpgroup.eu ;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem siedziby Administratora lub pod adresem e-mail: iodo@sgpgroup.eu ;

3. Użytkownik w celu korzystania z formularza kontaktowego musi wypełnić odpowiednie pozycje podając swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail. Podanie danych osobowych w formularzach jest dobrowolne. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularzy kontaktowych lub poda w korespondencji są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa.

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie korespondencji z klientami, kandydatami dotyczącej udziału w szkoleniach, wdrożeniach, akademiach, itp., organizowanych przez SGP Training & Consulting przy SGP – Sorting Group Poland Sp. z o.o. oraz innymi stronami zainteresowanymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

5. Dane osobowe będą udostępniane (wyłącznie po wyrażeniu dobrowolnej zgody):

a) podmiotom powiązanym kapitałowo z SGP – Sorting Group Poland Sp. z o.o. ;

b) w przypadku udziału w szkoleniu, wdrożeniu, akademii, itp., dane – Imię i nazwisko udostępniane są trenerowi do sporządzenia certyfikatu;

c) w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie Newslettera – podmiotowi FreshMail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Al. 29 Listopada 155c, (współpracująca w przedmiocie prowadzenia działań z zakresu e – mail marketingu, SMS, jak i MMS marketingu oraz obsługi baz danych dla SGP Training& Consulting).

6. Osobie kontaktującej się z SGP Training & Consulting przy SGP – Sorting Group Poland Sp. z o.o. przysługuje prawo:

• dostępu do treści lub otrzymania kopii swoich danych,

• żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

• sprzeciwu na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,

• wycofania zgody (jeśli została udzielona), przy czym czynności wykonane przed jej wycofaniem, zachowują ważność,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych, jeśli Użytkownik stwierdzi że jego dane są przetwarzane z naruszeniem Rozporządzenia.

7. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do prowadzenia oraz utrzymania korespondencji oraz niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu, wdrożeniu, akademii, itp.

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

III. Pliki cookies

Niniejsza strona korzysta z plików cookie.

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadasz się na używanie plików cookie.

Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób. Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszej strony. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy zezwolenia użytkownika.

Niniejsza strona korzysta z różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na naszych stronach. W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę w Deklaracji dot. plików cookie na naszej witrynie.

Rodzaje plików cookies oraz pobierane dane:

CacheStorageVersion

Służą do śledzenia odwiedzających na wielu stronach internetowych w celu przedstawienia odpowiedniej reklamy na podstawie preferencji użytkownika.

źródło danych – zewnętrzne

TabId

Nieklasyfikowane pliki cookie

źródło danych – zewnętrzne

wp-flybox-seen

Nieklasyfikowane pliki cookie

źródło danych – wewnętrzne (strona internetowa: szkolenia-sgp.pl)

Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik.

Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Nieklasyfikowane pliki cookie, to pliki, które są w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych ciasteczek.

Dowiedz się więcej na temat tego, kim jesteśmy, jak można się z nami skontaktować i w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w ramach Polityki prywatności.