ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

PROFESJONALNA SEKRETARKA/ASYSTENTKA – Program szkolenia


Sekretarka/asystent to prawa ręka swojego przełożonego, to osoba, która realizując wszystkie niezbędne działania, nie tylko reaguje na rzeczywistość, ale sama ją kreuje. Jej postawa, samoświadomość i efektywność buduje wizerunek zarówno własny jak i przełożonego oraz instytucji/ firmy.

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest utrwalenie oraz pogłębienie wiedzy oraz praktycznych umiejętności, które uczynią pracę uczestników szkolenia efektywniejszą, łatwiejszą i sprawiającą im satysfakcję zawodową.

Kierując na warsztat przełożony zyskuje:

 • Efektywniejszą współpracę oraz skuteczniejszą komunikację z sekretarki/asystenta.
 • Poprawę zarządzania czasem i wyższą efektywność.
 • Większą odpowiedzialność za powierzone zadania.
 • Skuteczniejszą organizację pracy sekretarki/asystenta i podległego jej zespołu.
 • Poprawę zasad etykiety biznesowej i obsługi gości.
 • Zwiększenie umiejętności komunikacyjnych sekretarki/asystenta.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 • Kreowanie prawidłowego wizerunku zawodowego sekretarki/asystenta.
 • Budowanie właściwych relacji z pracownikami, Klientami i przełożonymi.
 • Umiejętność asertywnego przedstawiania swoich poglądów, siebie oraz firmy.
 • Zwiększenie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.
 • Poprawa skuteczności radzenia sobie z ze stresem w pracy.
 • Poznanie praktycznych zasad savoir – vivre w relacjach biznesowych.
 • Poznanie najsilniejszych cech swojej osobowości i własnych ograniczeń zwieszające efektywność wykonywanych zadań.

PROGRAM SZKOLENIA

WSPÓŁPRACA Z PRZEŁOŻONYM, CZYLI PROFESJONALIZM I WSPARCIE

(ćwiczenia indywidualne i grupowe, symulacja sytuacji, case study,  mini-wykład, prezentacje)

 • Komunikacja w dziale, jako spotkanie dwóch osobowości
 • Utrzymanie prawidłowych relacji z szefem
 • Pożądane cechy asystentki – typ osobowości, charakter, umiejętności…
 • Lista podstawowych oczekiwań szefa
 • Efektywność w pracy asystentki
 • Polityka prywatności
 • Komplementarność funkcjonowania zawodowego
 • Nastroje i emocje w relacji: przełożony-podwładny
 • Reprezentacja firmy w tandemie
 • Spotkania biznesowe: firmowe i pozafirmowe

BIURO JAKO CENTRUM KOMUNIKACYJNE FIRMY

(ćwiczenia indywidualne i grupowe, symulacja sytuacji zadaniowej, casy study, mini-wykład, prezentacje)

 • Efektywna komunikacja wewnętrzna
 • Zarządzanie informacją w zarządzaniu biurem
 • Rola sekretariatu jako centrum funkcjonowania biura
 • Organizowanie pracy sekretariatu
 • Organizacja zebrań, spotkań i konferencji
 • Metody skutecznego informowania – różnice między przekazywaniem informacji a interpretacją

OBSŁUGA KLIENTA

(ćwiczenia indywidualne i grupowe, symulacja sytuacji zadaniowej, mini-wykład, prezentacje)

 • Znaczenie pierwszego wrażenia
 • Rola indywidualnego podejścia do klienta
 • Strategie otwarcia rozmowy i przełamywanie lodów
 • Nawiązywanie kontaktu i podtrzymywanie relacji
 • Określenie i zrozumienie potrzeb klienta
 • Trójkąt potrzeb Klienta
 • Struktura rozmowy telefonicznej
 • Budowanie atmosfery w rozmowie telefonicznej
 • Ograniczenia telefonu i ich wpływ na postawę rozmówców
 • Nawiązanie dobrego kontaktu przez telefon

ETYKIETA BIZNESOWA I SAVOIR VIVRE W PRACY ASYSTENTKI

(ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje, case study, mini-wykład, prezentacje)

 • Zasady pierwszeństwa w kontaktach biznesowych
 • Przedstawianie, anonsowanie, umawianie – jak nie popełnić faux pas
 • Wymiana wizytówek, powitania, tytułowanie

BUDOWA WIZERUNKU I DOSKONALENIE IMAGE PROFESJONALNEJ ASYSTENTKI

(ćwiczenia indywidualne i grupowe, symulacja sytuacji, mini-wykład, prezentacje)

 • Strefy odległości w kontaktach interpersonalnych
 • Komunikacja niewerbalna a typy uścisków dłoni i ich znaczenie
 • jak uniknąć gafy
 • cmok nonsens i gesty kulturowe

DRESS CODE I ELEGANCJA W UBIORZE ASYSTENTKI – CO I KIEDY NOSIĆ?

(dyskusje, casy study, mini-wykład, prezentacje)

 • Ubiór w biznesie – sztuka autoprezentacji
 • Dobór garderoby i fryzury w zależności od typu urody
 • Prawidłowy dobór stroju i dodatków,
 • Fryzura, makijaż, biżuteria
 • Podstawowe uchybienia w wyglądzie kobiety i mężczyzny
 • Typy strojów i zasady ich doboru, wskazania elegancji
 • Wskazówki dotyczące doboru stroju
 • Strój nieformalny czy ubranie wyjściowe?

TRENING ASERTYWNOŚCI I KOMUNIKACJA W PRACY SEKRETARKI / ASYTENTA

(ćwiczenia indywidualne, grupowe, symulacja sytuacji, mini-wykład, prezentacje)

 • Istota i zasady asertywności i prawa asertywności w sytuacji zawodowej w zawodzie sekretarki/asystenta – konstruktywne wyrażanie swojego zdania bez wywoływania konfliktu
 • Asertywność jako sztuka respektowania granic i budowania pozytywnej samooceny
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • Porozumienie z trudnymi klientami (rozpoznawanie charakteru rozmówcy, adekwatny przekaz i odbiór informacji, dostosowanie strategii bezpośredniej do rozmówcy)
 • Jak mówić „nie” w sytuacjach stresujących
 • obszary trudności w odmawianiu
 • jak mówić „nie” by brzmiało przyjaźnie
 • Asertywne wyrażanie próśb
 • dlaczego prośby bywają nieskuteczne?
 • jak formułować asertywną prośbę?
 • Oceny – czyli krytyka i jej wpływ na poziom naszego stresu
 • kiedy warto wypowiadać krytykę
 • problemy z przyjmowaniem krytyki
 • co robić z nie konstruktywną krytyką
 • oddzielenie opinii od faktów
 • Wyrażanie własnych opinii, gdy są one sprzeczne z poglądami innych
 • jak dyskutować, gdy inni mają odmienne poglądy?
 • typowe błędy w wyrażaniu opinii
 • jak asertywnie wyrażać własne opinie?
 • Jak zmieniać relacje, które są dla nas krzywdzące?
 • komunikaty JA i komunikaty TY
 • metody ustanawiania konstruktywnych relacji
 • hamowanie agresji a problemy z wyrażaniem emocji
 • asertywna obrona przed gniewem i agresją

SKUTECZNA KOMUNIKACJA W SEKRETARIACIE A OSOBOWOŚĆ

(ćwiczenia indywidualne, autodiagnoza-test, symulacja sytuacji zadaniowej, mini-wykład, prezentacje)

 • Profil osobowościowy sekretarki/ asystenta a skuteczność w działaniach
 • Jak rozpoznawać typy osobowościowe rozmówców
 • Wywieranie wpływu na osoby o różnych stylach społecznych – czterostrefowy model zachowań
 • Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości
 • SWOT, czyli silne i słabe strony poszczególnych modeli zachowań
 • PROFIL SKUTECZNEJ SEKRETARKI/ASYSTENTA

Analiza własnego stylu komunikacji i pracy na podstawie TESTU OSOBOWOŚCI TTI Ltd. INSIGHTS Analysen by SCHEELEN Instutut fur Managementberatug und Bildungsmarketing

Indywidualny feedback na podstawie, którego każdy uczestnik/czka określi swoje mocne
i słabe strony, a także cechy i umiejętności niezbędne w skutecznym realizowaniu zadań asystenckich.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie dla grupy trwać będzie 2 dni – 16 godzin szkoleniowych (po 45 minut)

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

Szczyrk, 26-27 sierpnia 2019 r.

CENA SZKOLENIA

Koszt szkolenia od osoby: 1290 zł netto

Przy zgłoszeniu powyżej 2 osób (z jednej firmy), koszt szkolenia od osoby wynosi: 1190 zł netto

W cenę szkolenia wliczone są:

 • proces szkolenia
  • materiały szkoleniowe w formie książkowej oraz materiały biurowe
  • wszelkie koszty związane z trenerem
  • sala szkoleniowa z wyposażeniem
  • przerwy kawowe
  • obiad
  • imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Cena szkolenia nie zawiera kosztów dojazdu oraz noclegu