• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn
  • Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Szkolenie

Dane do faktury

(jeśli inny, niż powyżej)

Osoba zamawiająca

Uczestnicy szkolenia

Rezerwacja noclegu

* Zaznaczenie TAK jest jednoznaczne z koniecznością pokrycia kosztów noclegu (także w przypadku anulacji rezerwacji w terminie krótszym niż 7 dni roboczych lub nieskorzystania z usługi) oraz wyrażeniem zgody na przekazanie danych osobowych do hotelu w celu rezerwacji usług noclegowych.

Uwagi

Oświadczam, że akceptuję warunki regulaminu oraz zobowiązuję się do dokonania opłaty za usługę.

Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności serwisu internetowego. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu jest Usługodawca SGP- SORTING GROUP POLAND Sp. z o.o, ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa. Dane są lub mogą być przetwarzane w celach oraz na podstawach wskazanych szczegółowo w polityce prywatności (np. realizacja umowy, marketing bezpośredni). Polityka prywatności zawiera pełną informację na temat przetwarzania danych przez administratora wraz z prawami przysługującymi osobie, której dane dotyczą. Szybki kontakt z administratorem: iodo@sgpgroup.eu

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o przewidzianym w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) prawie do odstąpienia od umowy i wyrażam zgodę oraz żądam wykonania usługi przez SGP- SORTING GROUP POLAND Sp. z o.o, ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, przed upływem terminu przewidzianego do odstąpienia od umowy, będąc przy tym w pełni świadomym faktu, że wyrażenie tej zgody oraz złożenie takiego żądania skutkuje tym, że po wykonaniu usługi nie będzie przysługiwało mi prawo do odstąpienia od umowy.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (adres email, tel. kontaktowy) przez Usługodawcę SGP- SORTING GROUP POLAND Sp. z o.o, ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa w celu przesyłania informacji marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach zawartych w polityce prywatności serwisu internetowego. Dane osobowe w serwisie internetowym przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newsletterów dot. usług SGP na mój adres e-mail.

Zaznacz wszystko

Składając rezerwację, potwierdzasz, że pociąga ona za sobą obowiązek zapłaty za szkolenie.

Wyślij kopię potwierdzenia również do mnie