ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

Lotnictwo

Szkolenia dla lotnictwa

Sprawdź dostępne szkolenia dla lotnictwa. Pamiętaj, by być na bieżąco i wciąż doskonalić swoje usługi. Twoi Klienci z pewnością zauważą Twój wysiłek.

Szkolenia dla lotnictwa to wiedza z zakresu funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem w organizacji lotniczej, umiejętność oceny ryzyka. Dodatkowo możesz zdobyć wiedzę z zakresu przepisów i wymagań dotyczących certyfikacji i funkcjonowania organizacji, zarządzania ciągłą zdatnością do lotu. Nauczysz się interpretować wymagania branży w praktyce.

Podczas szkolenia dla lotnictwa poznasz wymagania dotyczące licencjonowania personelu technicznego. Zastosujesz wymagania prawne w praktyce oraz zdobędziesz umiejętność pozyskiwania i aktualizacji przepisów. Dzięki nam podniesiesz świadomość odnośnie zagrożeń w trakcie projektowania, produkcji i obsługi instalacji paliwowych statków powietrznych oraz źródeł zapłonu i metod przeciwdziałania wypadkom.

Zdobędziesz wiedzę z zakresu wpływu czynników ludzkich i wydolności ludzkiej na możliwość popełnienia błędu. Poznasz wymagania prawne dotyczące analizy i zgłaszania zdarzeń. Dzięki naszej ofercie podniesiesz swoje kwalifikacje i zdobędziesz nowe doświadczenie. Zapraszamy do skorzystania z oferty.

SMS

Wiedza z zakresu funkcjonowania systemu zarządzania   bezpieczeństwem w organizacji lotniczej. Ocena ryzyka. Świadomość w zakresie odpowiedzialności personelu w systemie zapewnienia bezpieczeństwa.

Więcej

Part-M

Wiedza z zakresu przepisów i wymagań dotyczących certyfikacji i funkcjonowania organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu. Interpretacja wymagań i wykorzystanie ich w praktyce. Odpowiedzialność w systemie zapewnienia zdatności.

Więcej

Part-21

Wymagania dotyczące organizacji produkujących. Interpretacja i stosowanie wymagań w praktyce oraz pozyskiwanie i aktualizacja przepisów.

Więcej

Part-66

Wymagania dotyczące licencjonowania personelu technicznego. Interpretacja i stosowanie wymagań prawnych w praktyce oraz umiejętność pozyskiwania i aktualizacji przepisów.

Więcej

Part-145

Wymagania dotyczące zatwierdzonych organizacji obsługowych. Wiedza z zakresu przepisów i wymagań dotyczących certyfikacji i funkcjonowania organizacji obsługowych. Umiejętność interpretacji i stosowania wymagań w praktyce oraz umiejętności pozyskiwania i aktualizacji przepisów. Wpływ standaryzacji na jakość obsługi i bezpieczeństwo.

Więcej

Part-147

Wymagania dotyczące organizacji szkolenia personelu technicznego. Wiedza z zakresu przepisów i wymagań dotyczących funkcjonowania organizacji szkoleń personelu technicznego. Interpretacja i stosowanie wymagań dotyczących szkoleń i egzaminów niezbędnych do uzyskania licencji.

Więcej

EWIS

EWIS (Electrical Wiring Interconnection System) – ocena stanu instalacji i połączeń elektrycznych w statkach powietrznych, wykorzystanie danych obsługowych, wpływ zanieczyszczeń na stan instalacji i połączeń elektrycznych. Standardy i metody naprawy elementów instalacji elektrycznych statków powietrznych.

Więcej

FTS

FTS (Fuel Tank Safety) – zapoznanie z krytycznymi parametrami konstrukcyjnymi (CDCCL), zasadami typowania i znakowania zadań obsługowych, mających wpływ na bezpieczeństwo instalacji paliwowych. Podniesienie świadomości odnośnie zagrożeń w trakcie projektowania, produkcji i obsługi instalacji paliwowych statków powietrznych oraz źródeł zapłonu i metod przeciwdziałania wypadkom.

Więcej

Human Factor

Wiedza z zakresu wpływu czynników ludzkich i wydolności ludzkiej na możliwość popełnienia błędu. Bezpieczeństwo i jakość w organizacji lotniczej – minimalizacja wpływu błędów na działalność organizacji.

Więcej

Zgłaszanie i analiza zdarzeń w lotnictwie cywilnym

Wymagania prawne dotyczące analizy i zgłaszania zdarzeń.  Obowiązujące zasady zgłaszania zdarzeń do PKBWL i ULC. Podniesienie świadomości w zakresie identyfikacji zagrożeń.

Więcej