ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

Szkolenia Jakościowe

Jakość

Nasze podejście

Poznaj szczegóły naszej oferty, dotyczącej dbania o jakość wyrobów – od części produkcyjnej, po użytkową. Zadbaj o dobrą reputację swojej firmy i buduj długotrwałe relacje z zadowolonymi Klientami.

APQP

APQP (Advanced Product Quality Planning – Zaawansowane Planowanie Jakości Wyrobu) to plan działania prowadzący do najwyższej jakości wyrobu, a tym samym do satysfakcji klienta.

Więcej

PPAP

PPAP (Production Part Approval Process – Zatwierdzanie Części do Produkcji) – celem jest dostarczenie dowodów na to, że organizacja zrozumiała prawidłowo wszelkie dane.

Więcej

APQP + PPAP

APQP (Advanced Product Quality Planning) to plan działania prowadzący do najwyższej jakości wyrobu. PPAP (Production Part Approval Process) zapewnia dostarczenie dowodów na to, że organizacja zrozumiała prawidłowo wszelkie dane.

Więcej

FMEA

Celem FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) jest zapobieganie problemom, które mogą wystąpić na etapie projektowania lub produkcji.

Więcej

ZARZĄDZANIE REKLAMACJAMI

Właściwie zarządzany proces reklamacyjny powinien usprawniać procesy jakościowe oraz produkcyjne w organizacji. Dowiedz się, jak zarządzać reklamacjami.

Więcej

RAPORTY 8D

Program metodologii rozwiązywania problemu metodą 8D, przy zastosowaniu narzędzi takich jak: 5WHY, Diagram przyczynowo – skutkowy ISHIKAWA, Burza Mózgów, Diagram Pareto, Diagram korelacji, PDCA, Histogram.

Więcej

IMDS

IMDS (International Material Data System) to globalny zbiór danych, które zawierają informacje dotyczące materiałów wykorzystywanych w przemyśle.

Więcej

DFMEA

DFMEA (Design Failure Mode and Effect Analysis) – Analiza potencjalnych wad i ich skutków to jedno z podstawowych narzędzi planowania pod kątem analizy ryzyka.

Więcej

LFMEA

Szkolenie w sposób warsztatowy wdroży uczestników do pełnienia roli Process Owner oraz mapowania, modelowania i doskonalenia procesów logistycznych.

Więcej

EFFECTIVE PROBLEM SOLVING

Przedstawienie narzędzi do skutecznego rozwiązywania problemów, jakie stają na drodze niemal każdego przedsiębiorcy.

Więcej

QRQC

QRQC – Quick Response Quality Control. Szybka odpowiedź sterowania jakością, rozwiązywanie problemów jakości i analiza przyczyn źródłowych.

Więcej

CQI – 23

CQI – 23 (Molding System Assessment) to inaczej audyt procesów formowania tworzyw sztucznych. Potwierdzenie spełnienia wymagań Klientów wewnętrznych oraz łącznik pomiędzy organizacją a dostawcą.

Więcej

FORMEL Q

Dokument Formel Q-konkret zawiera ustalone umownie wytyczne spółek koncernu VOLKSWAGEN, mające na celu zapewnienie najwyższej jakości części i procesów w łańcuchu zaopatrzenia i dostaw.

Więcej

VDA 6.5

Poprzez Audit Wyrobu wg VDA 6.5 wskazane zostają najważniejsze elementy, będące przedmiotem niezgodności oraz słabej strony systemu lub procesu.

Więcej