ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

PPOŻ

PPOŻ – Ochrona przeciwpożarowa

PPOŻ – Stan prawny, regulujący ochronę przeciwpożarową obiektów i ich właścicieli, użytkowników oraz najemców (obowiązki).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 26.11.2015 poz. 1964).

Szkolenia PPOŻ są niezwykle istotne. Mało kto na co dzień zakłada, że coś może się stać. Pożar? Przecież to taka abstrakcja. Ile razy w ciągu życia doświadczamy takich wydarzeń? Okazuje się jednak, że jako przedsiębiorca musisz pomyśleć o wszystkim, również o ochronie przeciwpożarowej.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest podstawą każdej pracy. Niezależnie od tego, czy zatrudnieni poruszają się po wielopoziomowym magazynie, czy po prostu siedzą w biurze. Każdy budynek, w którym wykonuje się pracę, powinien gwarantować bezpieczeństwo na tyle, by zmniejszyć ryzyko wystąpienia awarii, prowadzącej m.in. do pożaru. Dodatkowo istotne są ścieżki ewakuacyjne.

Nie czekaj aż sytuacja zmusi Cię o zadbania o bezpieczeństwo w Twoim zakładzie pracy. Szkolenia PPOŻ pomogą Ci uniknąć niepotrzebnego nieszczęścia. Zadbaj o kwalifikacje osób odpowiedzialnych za czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wszystko po to, by odpowiednio zachowali się w przypadku pożaru, zapanowali nad tłumem i paniką a przez to przyczynili się do zmniejszenia strat.

Cel szkolenia

Cel szkolenia: przygotowanie osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy do realizacji przedsięwzięć, mających zapewnić ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Kurs ma także przygotować absolwentów do wykonywania czynności wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i przepisach wykonawczych.

Uczestnicy kursów zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie:

✔organizacji ochrony przeciwpożarowej, obowiązków osób fizycznych i prawnych organizacji i instytucji dotyczących zapobiegania pożarom i ich lokalizowania

✔podstawowych zasad zabezpieczania przeciwpożarowego urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów

✔zastosowania urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu pożarniczego i ratowniczego

✔ustalania przyczyn powstawania, rozprzestrzeniania się oraz ogólnych zasad gaszenia pożarów

✔zasad prowadzenia kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego