ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

Specjalistyczne

Szkolenia Specjalistyczne

Dla wspierania działań Twoich pracowników

Szkolenia specjalistyczne są przeznaczone dla firm, które posiadają wyjątkowe potrzeby.  Świadczymy usługi szkoleń specjalistycznych dla różnych branży. Poznaj naszą ofertę i skutecznie wspieraj rozwój w swoim przedsiębiorstwie. Zadbaj o jakość i bezpieczeństwo pracy, dzięki którym zbudujesz wizerunek profesjonalnej firmy.

LOGISTYKA

Planowanie, realizowanie i kontrolowanie przepływu wyrobów. Dbanie o komunikację pomiędzy punktem pochodzenia wyrobu a punktem konsumpcji. Wszystko to w oparciu o potrzeby Klienta aby Twoja firma budowała profesjonalny wizerunek.

Więcej

LOTNICTWO

Szkolenia specjalistyczne dla branży lotnictwa: SMS, Part-M, Part-21, Part-66, Part-145, Part-147, EWIS, FTS, Human Factor, zgłaszanie i analiza zdarzeń w lotnictwie cywilnym. Wiedza teoretyczna oraz praktyczna.

Więcej

IT

Wiedza dla pracowników, korzystających z komputerów. Szkolenia specjalistyczne oferujące efektywne korzystanie z programu MS Excel w wersjach 2010/2013/2016. Dlaczego to tak ważny obszar działania w Twojej firmie? Postaw na praktyczne rozwiązania i zadbaj o porządek danych.

Więcej

WINDYKACJA

Szkolenia specjalistyczne z zakresu sposobów skutecznego odzyskania należności. Cenna wiedza dla pracowników działów windykacji, pracowników działów prawnych. Praktyczne umiejętności w zakresie windykacji należności w ujęciu prawnym oraz postępowania
egzekucyjnego i zabezpieczającego.

Więcej

CŁO

Wiedza dotycząca prawa celnego Unii. To ogół przepisów prawnych regulujących zasady i tryb przywozu towarów na obszar celny Unii oraz wywozu towarów z obszaru celnego.

Więcej

KOLEJNICTWO

Informacje, dzięki którym możesz znacznie poprawić usługi świadczone w kolejnictwie. Analiza ryzyka – RAMS / LCC wg normy CENELEC EN 50126, skuteczna komunikacja z pasażerem, czynnik ludzki w transporcie kolejowym.

Więcej

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Wózki widłowe, suwnice, podesty – zdobycie wiedzy z zakresu budowy i zasad działania urządzeń różnych typów. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami BHP, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy i na zewnątrz. Wiedza teoretyczna i praktyczna.

Więcej