Obsługa klienta

Pomagamy w profesjonalnej obsłudze Klienta. Chodzi zarówno o asertywność, jak i indywidualne podejście, czy radzenie sobie z tzw. trudnymi klientami.

Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie

Podstawowym celem szkolenia jest kształtowanie umiejętności w zakresie obsługi interesanta ze szczególnym uwzględnieniem komunikowania się i rozwiązywania sytuacji trudnych.
Podczas szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności budowania odpowiednich relacji, także z wymagającym klientem.

Asertywność w obsłudze klienta

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami zachowań asertywnych w relacji z Klientem, szczególnie w sytuacjach wymagających skutecznego działania. Dzięki warsztatom usprawniona zostanie relacja z Klientami, stanie się ona bardziej asertywna, a tym samym bardziej skuteczna. Uczestnicy lepiej będą radzić sobie z prowadzeniem rozmów określanych jako „trudne”, a także sprawniej będą kontrolować emocje związane z pracą. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili odróżnić zachowania asertywne od agresywnych bądź uległych. Znacznie polepszy się umiejętność budowania pozytywnych relacji z Klientem. Będzie one oparte na zaufaniu i profesjonalizmie. Uczestnicy szkolenia będą w stanie określić osobowość Klienta oraz dostosować odpowiedni rodzaj rozmowy dla osiągnięcia sukcesu własnego oraz instytucji.

Obsługa klienta z niepełnosprawnością

Szkolenie ma na celu doskonalenie umiejętności w obsłudze klientów z różnymi stopniami niepełnosprawności oraz zwiększenie jakości obsługi klienta poprzez uwrażliwienie na indywidualne potrzeby wynikające z rodzaju niepełnosprawności, jak również zwiększenie kompetencji w zakresie porozumiewania się bez barier w relacji z klientem niepełnosprawnym.

Sztuka skutecznej obsługi klienta urzędu - jak asertywnie budować dobre relacje w sytuacjach trudnych

Szkolenie koncentruje się na rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie zarządzania relacjami z klientami w sytuacjach trudnych w rzeczywistości urzędu. Dodatkowo warsztaty pokażą jak w praktyce skutecznie stosować zasady profesjonalnej obsługi klienta oraz jakie znaczenie odgrywa wizerunek Pracodawcy. Uczestnicy dowiedzą się co wpływa na jakość obsługi klienta. Uczestnicy będą mieli okazję przeanalizować swoje mocne i słabe strony w kontakcie z klientami oraz nabędą umiejętność interpretacji zachowań klientów na różnych etapach procesu obsługi. Ponadto warsztaty pokażą jak dopasować styl prowadzonych rozmów do stylu i osobowości klienta.

Profesjonalne prowadzenie rozmów z trudnymi klientami

Celem szkolenia jest poprawa efektywności i kształtowanie umiejętności pracy w sytuacjach trudnych ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania reakcji emocjonalnej do typu Klienta i sytuacji obsługi. Tworzenie pozytywnego nastawienia do zmian, wzrost odpowiedzialności pracowników za swoją pracę, poprawa jakości wykonywanej pracy. Kształtowanie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Skuteczna komunikacja z pacjentem i jego rodziną. Szkolenie dla personelu medycznego

Szkolenie ma na celu:
• Poszerzenie zrozumienia mechanizmów psychologicznych kryjących się za powstawaniem trudnych sytuacji w obsłudze pacjenta
• Doskonalenie umiejętności kontrolowania własnych emocji w trudnych sytuacjach
• Rozwój umiejętności wywierania pozytywnego wpływu na stan emocjonalny Pacjenta
• Przybliżenie typologii Pacjenta w celu poprawy komunikacji z Pacjentem i skuteczniejszego radzenia sobie w trudnych sytuacjach
• Uświadomienie konieczności zdystansowania się do sytuacji zawodowych
• Prezentowanie postawy asertywnej w sytuacji obsługi
• Uświadomienie sobie istotności poprawnej komunikacji w procesie obsługi
• Zdobycie wiedzy z zakresu psychologii relacji międzykulturowych

Różnice międzykulturowe w relacji: urzędnik - klient

Celem szkolenia jest uwrażliwienie pracowników administracji publicznej na klientów - cudzoziemców. Szkolenie pokazuje w jaki sposób można przygotować się do pierwszego kontaktu z obcokrajowcem, zaznajamia uczestnika z różnicami panującymi w innych kulturach. Podczas warsztatu osoby uczestniczące przećwiczą elementy komunikacji międzykulturowej oraz poszerzą wiedzę z zakresu praw i obowiązków cudzoziemców w Polsce.

Zapisz się na szkolenie

Od 2009 r. firma SGP – Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla pracowników sektora publicznego. Nasze szkolenia realizowane są w formie warsztatów, dających możliwość wdrożenia w praktyce omawianych rozwiązań.

Współpracujemy z wykwalifikowaną kadrą specjalistów. Każde ze szkoleń prowadzone jest przez doświadczonego trenera – praktyka i eksperta w swojej dziedzinie.

Harmonogram

Zbliżające się szkolenia

Katowice
informacje wkrótce

Wrocław
informacje wkrótce

Kraków
informacje wkrótce

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas!

Chcesz być na bieżąco z informacjami? Zapisz się do newslettera.