Obsługa klienta

Pomagamy w profesjonalnej obsłudze Klienta. Chodzi zarówno o asertywność, jak i indywidualne podejście, czy radzenie sobie z tzw. trudnymi klientami.

Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie

• Kształtowanie umiejętności w zakresie obsługi klienta
• Wypracowanie przez uczestników szkolenia umiejętności budowania odpowiednich relacji, także z wymagającym klientem
• Uzmysłowienie uczestnikom wagi relacji z klientem
• Rozwój kompetencji w obszarze jakości komunikacji
• Budowanie proefektywnej postawy w sytuacjach trudnych i konfliktowych
• Poznanie własnych silnych stron i ograniczeń w obsłudze klienta
• Rozwój umiejętności reagowania na trudne sytuacje w obsłudze klienta

Asertywność w obsłudze klienta

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami zachowań asertywnych w relacji z Klientem, szczególnie w sytuacjach wymagających skutecznego działania. Dzięki warsztatom usprawniona zostanie relacja z Klientami, stanie się ona bardziej asertywna, a tym samym bardziej skuteczna. Uczestnicy lepiej będą radzić sobie z prowadzeniem rozmów określanych jako „trudne”, a także sprawniej będą kontrolować emocje związane z pracą. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili odróżnić zachowania asertywne od agresywnych bądź uległych. Znacznie polepszy się umiejętność budowania pozytywnych relacji z Klientem. Będzie one oparte na zaufaniu i profesjonalizmie. Uczestnicy szkolenia będą w stanie określić osobowość Klienta oraz dostosować odpowiedni rodzaj rozmowy dla osiągnięcia sukcesu własnego oraz instytucji.

Obsługa klienta z niepełnosprawnością

• Doskonalenie umiejętności w obsłudze klientów z różnymi stopniami niepełnosprawności przez pracowników obsługi klienta w urzędach
• Zwiększenie jakości obsługi klienta poprzez uwrażliwienie na indywidualne potrzeby wynikające z rodzaju niepełnosprawności oraz zwiększenie kompetencji w zakresie porozumiewania się bez barier w relacji z klientem niepełnosprawnym.

Sztuka skutecznej obsługi klienta urzędu - jak asertywnie budować dobre relacje w sytuacjach trudnych

Szkolenie koncentruje się na rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie zarządzania relacjami z klientami w sytuacjach trudnych w rzeczywistości urzędu (70% to ćwiczenia, 30% to zajęcia praktyczne). Dodatkowo warsztaty pokażą jak w praktyce skutecznie stosować zasady profesjonalnej obsługi klienta oraz jakie znaczenie odgrywa wizerunek Pracodawcy. Uczestnicy dowiedzą się co wpływa na jakość obsługi klienta. Wykorzystane podczas szkolenia ćwiczenia pozwolą uświadomić sobie jaki wpływ na relację z klientami ma rola własna pracownika. Uczestnicy będą mieli okazję przeanalizować swoje mocne i słabe strony w kontakcie z klientami oraz nabędą umiejętność interpretacji zachowań klientów na różnych etapach procesu obsługi. Ponadto warsztaty pokażą jak dopasować styl prowadzonych rozmów do stylu i osobowości klienta.

Profesjonalne prowadzenie rozmów z trudnymi klientami

Celem szkolenia jest poprawa efektywności i kształtowanie umiejętności pracy w sytuacjach trudnych ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania reakcji emocjonalnej do typu Klienta i sytuacji obsługi. Tworzenie pozytywnego nastawienia do zmian, wzrost odpowiedzialności pracowników za swoją pracę, poprawa jakości wykonywanej pracy. Kształtowanie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Skuteczna komunikacja z pacjentem i jego rodziną. Szkolenie dla personelu medycznego

• Poszerzenie zrozumienia mechanizmów psychologicznych kryjących się za powstawaniem trudnych sytuacji w obsłudze Pacjenta
• Doskonalenie umiejętności kontrolowania własnych emocji w trudnych sytuacjach
• Rozwój umiejętności wywierania pozytywnego wpływu na stan emocjonalny Pacjenta
• Przybliżenie typologii Pacjenta w celu poprawy komunikacji z Pacjentem i skuteczniejszego radzenia sobie w trudnych sytuacjach
• Uświadomienie konieczności zdystansowania się do sytuacji zawodowych
• Prezentowanie postawy asertywnej w sytuacji obsługi
• Uświadomienie sobie istotności poprawnej komunikacji w procesie obsługi
• Zdobycie wiedzy z zakresu psychologii relacji międzykulturowych

Różnice międzykulturowe w relacji: urzędnik - klient

Celem szkolenia jest uwrażliwienie pracowników administracji publicznej na klientów - cudzoziemców. Szkolenie pokazuje w jaki sposób można przygotować się do pierwszego kontaktu z obcokrajowcem, zaznajamia uczestnika z różnicami panującymi w innych kulturach. Podczas warsztatu osoby uczestniczące przećwiczą elementy komunikacji międzykulturowej oraz poszerzą wiedzę z zakresu praw i obowiązków cudzoziemców w Polsce.

Zapisz się na szkolenie

Od 2009 r. firma SGP – Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla pracowników sektora publicznego. Nasze szkolenia realizowane są w formie warsztatów, dających możliwość wdrożenia w praktyce omawianych rozwiązań.

Współpracujemy z wykwalifikowaną kadrą specjalistów. Każde ze szkoleń prowadzone jest przez doświadczonego trenera – praktyka i eksperta w swojej dziedzinie.

Harmonogram

Zbliżające się szkolenia

Katowice
informacje wkrótce

Wrocław
informacje wkrótce

Kraków
informacje wkrótce

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas!

Chcesz być na bieżąco z informacjami? Zapisz się do newslettera.