PROFESJONALNA OBSŁUGA WYMAGAJĄCEGO KLIENTA W ADMINISTACJI - szkolenie on-line


Celem warsztatu jest wypracowanie przez uczestników umiejętności asertywnego, efektywnego funkcjonowania w trudnych sytuacjach. Opanowanie sztuki obrony własnych praw i umiejętność budowania długotrwałych satysfakcjonujących relacji interpersonalnych, pozwolą uczestnikom żyć w zgodzie z sobą oraz innymi niezależnie od sytuacji.

METODOLOGIA SZKOLENIA:
 • Wykład interaktywny
 • Warsztat
 • Praca indywidualna
 • Dyskusja moderowana
 • Odgrywanie ról i scenek
 • Studium przypadku
 • Testy autodiagnostyczne
 • Testy osobowości

PROGRAM SZKOLENIA:


ZASPOKAJANIE PSYCHOLOGICZNYCH POTRZEB KLIENTA W ADMINISTRACJI
 • Badanie potrzeb klienta
 • Jak sprawić, aby klient poczuł się ważny?
 • Jak wpływać na pozytywne emocje klienta?
 • Budowanie lojalności i zadowolenia
 • Opłacalność tworzenia dobrych relacji z klientem

ZASADY KIEROWANIA ROZMOWĄ Z KLIENTEM - SZTUKA KOMUNIKACJI I POROZUMIEWANIA SIĘ
 • Zasady skutecznej komunikacji
 • Jak mówić aby inni słuchali, jak słuchać aby inni mówili
 • Komunikacja niewerbalna i jej znaczenie
 • Błędy w komunikowaniu się
 • Bariery rzeczywiste i psychologiczne w komunikacji

REGUŁY I ZASADY PROFESJONALNEJ OBSŁUGI KLIENTA -  NAWIĄZYWANIE KONTAKTU Z KLIENTEM
 • Jak pokonać bariery komunikacyjne? – zasady i schematy skutecznego porozumiewania się w interakcji ‘klient – pracownik instytucji’
 • Znaczenie pierwszego wrażenia
 • Rola indywidualnego podejścia do klienta
 • Strategie otwarcia rozmowy i przełamywanie lodów
 • Nawiązywanie kontaktu i podtrzymywanie relacji
 • Określenie i zrozumienie potrzeb klienta

SZTUKA GESTU - KOMUNIKACJA NIEWERBALNA
 • Postawy i gestykulacja jako emocjonalne sposoby przekazywania treści
 • Postawy akceptujące, postawy negujące
 • Postawy i gestykulacja jako niewerbalne sposoby przekazywania treści; nauka gestów wspierających
 • Mowa ciała w obsłudze Klienta

SPECYFIKA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
 • Zasady redagowania tekstu publikowanego na ekranie
 • Netykiet@
 • Formy grzecznościowe w mailach
 • Bezpieczeństwo poczty,
 • Nie spamuj - zgodność z obowiązującymi przepisami prawa

SZTUKA SŁOWA - KOMUNIKACJA WERBALNA I ASERTYWNOŚĆ
 • Szacunek do siebie, poczucie własnej wartości i samoświadomość własnych emocji
 • Trening wypowiedzi asertywnych
 • Werbalne granice dialogu.
 • Asertywność  mity na temat asertywności. Korzyści osobiste i społeczne. Korzyści na poziomie organizacji.
 • Umiejętność stawiania granic oraz obrony własnych praw w kontaktach zawodowych.
 • Jak odmówić i zachować poprawne relacje? Asertywna procedura w sytuacji odmawiania- komunikowanie współpracownikowi/ klientowi niepomyślnych wiadomości.
 • Uniwersalny schemat informacji zwrotnej- możliwości i korzyści.
 • Formuły asertywnego zachowania w sytuacji przyjmowania oceny innych, w tym obwiniania/ krytyki.
 • Umiejętność przepraszania za winę własną. Unikanie obwiniania. Dystansowanie się
 • Asertywna informacja zwrotna.
 • Udzielanie i przyjmowanie krytyki
 • Trening wyrażania uczuć pozytywnych

JAK DOPASOWAĆ ROZMOWĘ DO STANU EMOCJONALNEGO ROZMÓWCY - JAK ZACHOWAĆ POSTAWĘ ASERTYWNĄ W KONTAKCIE Z ROZMÓWCĄ?
 • Asertywne odmawianie i proszenie
 • Kiedy można, a kiedy nawet trzeba powiedzieć „Nie” proponując jednocześnie alternatywne rozwiązania
 • Kulturalne upominanie klienta
 • Konstruktywne wyrażanie swojego zdania bez wywoływania konfliktu;
 • Asertywność jako sztuka respektowania granic i budowania pozytywnej samooceny
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
 • Porozumienie z trudnymi klientami (rozpoznawanie charakteru rozmówcy, adekwatny przekaz i odbiór informacji, dostosowanie strategii bezpośredniej do rozmówcy).
 • Przekazywanie klientowi złych wiadomości
 • Korzyści i ryzyko związane z przyjęciem postawy asertywnej, agresywnej lub uległej
 • Zestawy technik postępowania w trudnych, konfliktowych sytuacjach
 • Asertywne reagowanie na krytykę ze strony klientów – zasady
 • Jak reagować na propozycje korupcyjne
 • Jak reagować na nieprawdziwe zarzuty klienta
 • Jak reagować na aluzje i utrudnianie działań
 • Korzystanie z doświadczeń płynących z przeżytych sytuacji trudnych z klientami
 • Wykorzystanie sytuacji niezadowolenia jako okazji do świadczenia usługi doradczej
 • Proponowanie rozwiązań w przekonujący sposób; uświadamianie klientowi zaangażowania i profesjonalizmu własnej organizacji
 • Skuteczne radzenie sobie z trudnymi zachowaniami klientów, np. jak dojść do porozumienia z klientem antagonistą?
 • Klient zdenerwowany – przydatne zwroty i schemat reagowania; przyjmowanie skarg i reklamacji klientów, itp.

JAK REAGOWAĆ NA ZARZUTY ZE STRONY KLIENTA - ASERTYWNOŚĆ W PRAKTYCE
 • Jak mówić „nie” w sytuacjach stresujących
 • obszary trudności w odmawianiu
 • jak mówić „nie” by brzmiało przyjaźnie
 • Asertywne wyrażanie próśb
 • dlaczego prośby bywają nieskuteczne?
 • jak formułować asertywną prośbę?
 • Oceny – czyli krytyka i jej wpływ na poziom naszego stresu
 • kiedy warto wypowiadać krytykę
 • problemy z przyjmowaniem krytyki
 • co robić z nie konstruktywną krytyką
 • oddzielenie opinii od faktów
 • Wyrażanie własnych opinii, gdy są one sprzeczne z poglądami innych
 • jak dyskutować, gdy inni mają odmienne poglądy?
 • typowe błędy w wyrażaniu opinii
 • jak asertywnie wyrażać własne opinie?
 • Jak zmieniać relacje, które są dla nas krzywdzące?
 • komunikaty JA i komunikaty TY
 • metody ustanawiania konstruktywnych relacji
 • hamowanie agresji a problemy z wyrażaniem emocji
 • asertywna obrona przed gniewem i agresją
 • Asertywna informacja zwrotna
 • NIE KOP czyli: nie KRYTYKUJ, nie OCENIAJ, nie PROWOKUJ (PONIŻAJ)
 • UFO - ustosunkowanie + fakty + oczekiwanie
 • FUKO - fakty + uczucia + konsekwencje + oczekiwania
 • FUO + 2K - zależy mi + fakty + ustosunkowanie + oczekiwanie + konkret + kontrakt
 • FUKOZ - fakty + uczucia + konsekwencje + oczekiwania + zaplecze

JAK REAGOWAĆ NA ZARZUTY ZE STRONY KLIENTA - OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA (ROSZCZENIOWEGO, AGRESYWNEGO, STOSUJĄCEGO SZANTAŻ EMOCJONALNY, ZDENERWOWANEGO)
 • Sytuacje szczególne w pracy urzędu administracji publicznej
 • Style rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
 • Jak reagować na skargi, wzburzenie i krytykę.
 • Reagowanie na emocje i zażalenia
 • Wartościowa argumentacja - Jak ją stosować? Jak pokonywać zastrzeżenia klienta?
 • przyczyny niezadowolenia klientów
 • profesjonalizm w radzeniu sobie z obiekcjami i sprzeciwem
 • radzenie sobie z manipulacją i krytyką
 • wyjaśnianie obiekcji klienta
 • umiejętność zachowania się w sytuacjach konfliktowych ( w jaki sposób doprowadzić do eskalacji konfliktu z klientem? Jak wygasić emocje gdy już konflikt wybuchł/ jak i kiedy przyznać klientowi rację)
 • wygląd a obsługa klienta

SPOSOBY ZAPOBIEGANIA I RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI I STRESEM
 • Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem
 • Sposoby wypierania emocji (racjonalizacja, projekcja, stłumienie, przemieszczenie itp.)
 • Tłumienie a transformowanie emocji
 • Sytuacja wewnętrzna a sytuacja zewnętrzna
 • Zarządzanie emocjami w sytuacjach trudnych, czyli jak radzić sobie ze złością i innymi silnymi emocjami?

SKUTECZNA KOMUNIKACJA Z KLIENTAMI O RÓŻNYCH TYPACH OSOBOWOŚCI
 • Style radzenia komunikacji
 • Rozpoznawanie typów osobowościowych
 • Typologia postaw i ich wpływ na środowisko pracy
 • Osobowość a konflikt w komunikacji
 • Zasoby osobiste a strategia porozumienia się
 • Świadomość przewagi ograniczeń własnego typu osobowości
 • Komunikacja i dobór reakcji czterostrefowy model zachowań
 • Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości
 • Określenie własnych predyspozycji, cech osobowości, mocnych i słabych stron w sytuacjach napięcia i stresu
 • Opracowanie indywidualnego planu działania dopasowanego do osobowości

Analiza własnego stylu komunikacji i obsługi klienta na podstawie TESTU OSOBOWOŚCI TTI Ltd. INSIGHTS Analysen by SCHEELEN Instutut fur Managementberatug und Bildungsmarketing.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 890.00 PLN netto.

W cenę szkolenia wliczone są:
 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
*W cenę szkolenia w formie on-line wliczone są:
 • realizacja szkolenia przez aplikację ZOOM
 • szkolenie prowadzone przez jednego trenera
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia dla każdego z uczestników
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego klienta

Zamknij
Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce dotyczącej cookies. [OK, akceptuję cookies]