Umiejętności interpersonalne

Rozwijamy umiejętności interpersonalne poprzez efektywną komunikację i współpracę w zespole, jak również autoprezentację i inne.

Efektywna komunikacja i współpraca w zespole

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób pragnących zwiększyć swoją skuteczność działania poprzez
poprawę efektywności własnej komunikacji interpersonalnej. Warsztat jest szczególnie polecany osobom odpowiadającym za komunikację wewnętrzną w instytucjach i poszczególnych działach jednostek administracji
publicznej i samorządowej.

Autoprezentacja oraz wystąpienia publiczne – trening z kamerą

Dzięki warsztatom uczestnicy zdobędą umiejętność publicznego prezentowania swoich poglądów, nauczą się jak skutecznie zmniejszyć tremę podczas wystąpień publicznych oraz radzić sobie z trudnymi pytaniami. Zwiększą umiejętności perswazyjne
Dowiedzą się jak korzystać z technik przydatnych do kreowania wizerunku osoby podczas autoprezentacji oraz jak komunikować się z osobami o różnych typach osobowości. Poznają techniki relaksacyjne, kreatywne i umiejętność świadomego zarządzania emocjami.

Synergia płci - kobieta i mężczyzna: skuteczna współpraca

Dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak tworzenie tandemów składających się z obu płci wpływa na moc przywództwa w biznesie oraz jak dzięki wytworzeniu synergii w zespole można osiągnąć większą kreatywność, innowacyjność, powiększyć grupę usatysfakcjonowanych klientów oraz polepszyć wizerunek instytucji publicznej.

Profesjonalna asystentka/ sekretarka

Asystent/ka, sekretarka to prawa ręka swojego przełożonego, bez których dziś trudno sobie wyobrazić sprawne funkcjonowanie każdej instytucji. Idealny/a asystent/ka to osoba, która realizując wszystkie niezbędne działania, nie tylko reaguje na rzeczywistość, ale sam/a ją kreuje. Jego/jej postawa, samoświadomość i efektywność buduje wizerunek zarówno własny jak i przełożonego oraz instytucji.

Techniki radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

Stres w miejscu pracy jest wynikiem przeciążenia fizycznego, a przede wszystkim psychicznego.
W konsekwencji prowadzi on do powstanie wypalenia zawodowego. Na wypalenie najbardziej narażone są osoby pracujące w zawodach wymagających intensywnych kontaktów interpersonalnych. W obecnych realiach pracownik nie powinien pozostawać sam ze swoimi problemami. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu leży w kwestii zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Proponowane szkolenie ma na celu nie tylko poszerzenie świadomości z zakresu problematyki stresu i wypalenia zawodowego, ale przede wszystkim zapoznanie uczestników z technikami ich neutralizacji.

Moderowanie spotkań. Autoprezentacja oraz wystąpienia publiczne – trening z kamerą

Celem warsztatu jest przekazanie szkolonym usystematyzowanej wiedzy z zakresu moderacji, zarządzania grupami i skutecznego prowadzenia spotkań. Równoległym celem jest nabycie przez uczestników podstawowych kompetencji z zakresu autoprezentacji, wystąpień publicznych, kontaktów międzyludzkich, komunikowania i moderowania dyskusji.

Profesjonalny trener wewnętrzny

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prowadzenia szkoleń wewnątrz organizacji oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu kluczowych kompetencji trenerskich. Wzbogacenie i urozmaicenie swoich metod nauczania oraz zastosowanie nowych technologii w procesie szkoleniowym. Szkolenie doskonali umiejętności dotyczące analizy potrzeb szkoleniowych, podnoszenia kompetencji ludzi w zakresie wiedzy, umiejętności, postaw i refleksji.

Asertywność jako sztuka skutecznej komunikacji

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z kluczową wiedzą na temat asertywnej komunikacji oraz zdobycie przez nich umiejętności formułowania asertywnych komunikatów, przy jednoczesnym unikaniu komunikatów agresywnych i uległych.
Wzmocnienie poczucia pewności siebie w relacjach zawodowych ze współpracownikami i radzenie sobie z manipulacją i agresją.
Podczas szkolenie uczestnicy zostaną wyposażeni w metody wspierające asertywne zachowania w relacjach zawodowych oraz w techniki skutecznego przełamywania oporu, delegowania i egzekwowania.

Zapisz się na szkolenie

Od 2009 r. firma SGP – Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla pracowników sektora publicznego. Nasze szkolenia realizowane są w formie warsztatów, dających możliwość wdrożenia w praktyce omawianych rozwiązań.

Współpracujemy z wykwalifikowaną kadrą specjalistów. Każde ze szkoleń prowadzone jest przez doświadczonego trenera – praktyka i eksperta w swojej dziedzinie.

Harmonogram

Zbliżające się szkolenia

Katowice
12 sierpnia 2019

Wrocław
12 sierpnia 2019

Kraków
12 sierpnia 2019

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas!

Chcesz być na bieżąco z informacjami? Zapisz się do newslettera.