Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wspieramy zarządzanie pracownikami poprzez budowanie i integrację zespołu, jak również rozwiązywanie konfliktów i szukanie motywacji w zespole.

Budowanie i integracja zespołu - efektywne przywództwo

W ciągu kilku ostatnich lat istotnej zmianie uległ sposób, w jaki rozumiana jest rola kierownika. Obecnie znacznie większą wagę przykłada się do tego, aby kierownik potrafił swój zespół rozwijać. Nie musi już stać z batem i zmuszać wszystkich do wykonywania zadań. Istotne jest silne przywództwo, które zapewnia instytucji określoną wizję, cele, wartości, solidną pracę zespołową, atmosferę i niezależność pozytywne relacje między pracownikami, odpowiednie informacje zwrotne oraz skuteczne rozwiązywanie problemów.

Skuteczne metody rekrutowania pracowników administracji publicznej

Warsztat jest skierowany jest dla pracowników działów HR i kadry zarządzającej. Celem szkolenia jest prezentacja najskuteczniejszych narzędzi naboru i selekcji pracowników w jednostkach administracji publicznej. Uczestnicy otrzymają narzędzia pozwalające na zminimalizowanie ryzyka projektu rekrutacyjnego, związanego z zatrudnianiem nieodpowiednich osób. Dostaną także wiedzę niezbędną do doboru najefektywniejszych narzędzi wspierających proces nowoczesnej rekrutacji i selekcji. Uczestnicy dowiedzą się także jak przeprowadzać proces rekrutacji i selekcji zgodnie z RODO.

Umiejętność organizacji czasu własnego i podwładnych

Szkolenie to przeznaczone jest dla osób chcących efektywniej zarządzać swoim czasem zawodowym i prywatnym oraz zespołów, którymi kierują. Szkolenie pozwoli na eliminację wielu negatywnych zjawisk, które pochłaniają czas zarówno z perspektywy indywidualnego pracownika, jak również zespołów pracowniczych. Dostarczone narzędzia pozwolą zaoszczędzić część czasu uczestników i w perspektywie podnieść ich efektywność zawodową.

Motywowanie pracowników i delegowanie zadań z elementami coachingu managerskiego

Wdrożenie coachingu jako stylu pracy pozwala dobrze zorientować się w potrzebach rozwojowych pracowników. Coaching uznaje się bowiem za skuteczne narzędzie nauczania oraz proces, który promuje kulturę stałego podnoszenia jakości wykonywanej pracy. Podstawowym celem warsztatu jest przekazanie szkolonym usystematyzowanej wiedzy z zakresu psychologii motywowania i delegowania zadań podwładnym. Równoległym celem jest nabycie przez uczestników podstawowych kompetencji z zakresu kontaktów międzyludzkich, komunikowania uwzględniającego czynnik inteligencji emocjonalnej oraz technik motywacyjnych i ich stosowania w stymulowaniu ludzi do działania.

Motywowanie pozafinansowe

Podstawowym celem warsztatu jest przekazanie szkolonym usystematyzowanej wiedzy z zakresu psychologii motywowania podwładnych oraz poznanie narzędzi motywowania pozafinansowego. Nabycie umiejętności dopasowania sposobu motywowania do pracowników z różnymi oczekiwaniami, z uwzględnieniem typu osobowości, pokolenia, stylu komunikacji i wyznawanych wartości.

Zarządzanie konfliktem w urzędzie - manager w obliczu konfliktów i trudnych sytuacji

Dobra atmosfera w miejscu pracy to jeden z najczęściej wymienianych, obok wysokości wynagrodzenia, czynników motywujących pracowników. Nie jest jednak łatwo utrzymać zespół z dala od nieporozumień i konfliktów. Wystarczy z pozoru niewinny gest, czy słowo, nierozwiązany w porę drobny problem, nieprawidłowy podział obowiązków czy zasobów lub nieefektywny przepływ informacji w firmie. A każde nieporozumienie w zespole obniża efektywność pracowników, a co za tym idzie i zespołu. Zespół, zamiast skupiać się na pracy, poświęca czas i energię na wewnętrznych rozgrywkach personalnych przez co traci cała firma.

Zarządzanie przez cele

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej w jednostkach administracji publicznej. Szkolenie ma na celu rozwinięcie zdolności kierowania pracą podwładnych, (jak również własną) za pomocą dobrze sformułowanych celów. Efektem zastosowania zdobytych umiejętności będzie nie tylko przejrzystość oczekiwań, ale też umiejętność motywowania do ich osiągania i wzrost rzetelności oceny ich realizacji. Wiedza i umiejętności z tego zakresu wyraźnie poprawiają jakość zarządzania, a co za tym idzie, również efektywność pracy zespołów.

Zarządzanie zmianą

Faktem jest, że jedyną rzeczą, która jest pewna i stała są ciągłe zmiany, przez które przechodzimy w życiu i w organizacjach, które reprezentujemy. Dlatego, nasze umiejętności i kompetencje, które odpowiedzialne są za skuteczne zmotywowanie pracowników do aktywnego zaangażowania się w przebieg takiego procesu, będą jednymi z kluczowych w codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy.

Rozmowy oceniające i oceny pracownicze

Ocenianie pracowników, podsumowanie wyników pracy, zaangażowania i fachowości to jedno z podstawowych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań w pracy menedżera wymagające odpowiedzialności i doskonałego przygotowania. Umiejętne ocenianie i prowadzenie rozmów oceniających, zarówno bieżąca informacja zwrotna, jak i okresowe oceny miesięczne, kwartalne, półroczne czy roczne, wymagają od menedżerów nabycia wysokich kompetencji, poznania praktycznych narzędzi oceny i wytyczenia transparentnych zasad dostosowanych nie tylko do specyfiki instytucji, ale również wydziału czy nawet zadań wykonywanych przez pracowników.
Źle przeprowadzona rozmowa może demotywować pracownika, obniżyć wiarygodność szefa, a nawet doprowadzić do konfliktu w zespole. Celem szkolenia jest przygotowanie menedżerów do efektywnego i samodzielnego prowadzenia ocen pracowniczych, wyjaśnienie zasad skutecznej oceny pracownika, wskazanie metod i technik oceny, pokazanie jak przy pomocy właściwego oceniania można zmotywować, docenić pracowników, rozwijać ich talent i potencjał.

Zapisz się na szkolenie

Od 2009 r. firma SGP – Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla pracowników sektora publicznego. Nasze szkolenia realizowane są w formie warsztatów, dających możliwość wdrożenia w praktyce omawianych rozwiązań.

Współpracujemy z wykwalifikowaną kadrą specjalistów. Każde ze szkoleń prowadzone jest przez doświadczonego trenera – praktyka i eksperta w swojej dziedzinie.

Harmonogram

Zbliżające się szkolenia

Katowice
informacje wkrótce

Wrocław
informacje wkrótce

Kraków
informacje wkrótce

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas!

Chcesz być na bieżąco z informacjami? Zapisz się do newslettera.