• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Wyszukiwarka szkoleń

Szkolenie
Termin od - do
Otwarte
Otwarte
Online
Online
Miasto

Szkolenia dla administracji publicznej

Prawo zamówień publicznych
Szkolenie zamknięte

Prawo zamówień publicznych

Uczestnicy otrzymają wiedzę mi.in. na temat trybów udzielania zamówień publicznych, planowania zamówień, opisu przedmiotu zamówienia, zmian w...
Prawo podatkowe
Szkolenie zamknięte

Prawo podatkowe

Podczas szkolenia Uczestnik zapozna się z takimi zagadnieniami jak: podatki dochodowe i przychodowe; koszty i przychody w podatkach dochodowych;...
Organizacja czasu pracy
Szkolenie zamknięte

Organizacja czasu pracy

Głównym celem warsztatu jest prezentacja zasad i technik zarządzania czasem i organizacji pracy oraz technik i sposobów motywowania samego siebie...
Zarządzanie przez cele
Szkolenie zamknięte

Zarządzanie przez cele

Szkolenie ma na celu rozwinięcie zdolności kierowania pracą zespołu oraz własną za pomocą dobrze sformułowanych celów.
Nowoczesne formy marketingu
Szkolenie zamknięte

Nowoczesne formy marketingu

Szkolenie z nowoczesnych form marketingu ma przede wszystkim, na celu przedstawienie uczestnikom alternatywnych metod i narzędzi marketingowych,...