SYSTEMY ZARZĄDZANIA

Szkolenia z zakresu systemów zarządzania ISO i PN-EN mają na celu omówienie standardów w różnych aspektach (np. zarządzania przedsiębiorstwem,  zarządzania jakością, środowiskiem,  energią, bezpieczeństwem informacji, BHP). Skierowane są do pełnomocników, managerów jakości i audytorów. Są jednym z najbardziej skutecznych narzędzi w zarządzaniu organizacją.  Oferujemy również profesjonalne szkolenia z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania, pozwalających zarządzać kluczowymi procesami w organizacji w sposób holistyczny.

ISO 22716

1.1 AUDITOR WEWNĘTRZNY ISO 22716
• Co to jest GMP i gdzie jest stosowana.
• Wymagania ISO 22716.
• Korzyści z wdrożeń ISO 22716.
• Wytyczne do audytowania systemów zarządzania wg ISO 19011:2018.

1.2 DOBRE PRAKTYKI PRODUKCJI (GMP) DLA BRANŻY KOSMETYCZNEJ WG ISO 22716

• Co to jest GMP i gdzie jest stosowana.
• Wymagania ISO 22716.
• Korzyści z wdrożeń ISO 22716.

WIĘCEJ Auditor wewnętrzny

WIĘCEJ Dobre praktyki produkcji GMP dla branży kosmetycznej

STANDARD BRC CP

1.1 WYMAGANIA BRC CONSUMER PRODUCT
• Podstawowe definicje, pojęcie BRC co to za standard i po co go wdrażamy.
• Analiza ryzyka wg BRC CP ( omówione ogólnie i tylko w zakresie dotyczącym zakupów oraz produktów.
• Procedura certyfikacji.
• Ćwiczenia praktyczne.

STANDARD BRC FOOD

1.1 AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BRC FOOD (WYDANIE 8)
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu prowadzenia auditów wewnętrznych w oparciu
o wymagania Standardu BRC Food.

1.2 WYMAGANIA BRC CONSUMER PRODUCT
• Podstawowe definicje, pojęcie BRC co to za standard i po co go wdrażamy.
• Analiza ryzyka wg BRC CP (omówione ogólnie i tylko w zakresie dotyczącym zakupów oraz produktów gotowych).
• Procedura certyfikacji.
• Ćwiczenia praktyczne.

WIĘCEJ Auditor wewnętrzny systemu zarządzania BRC Food – wydanie 8

WIĘCEJ Wymagania BRC Consumer product

STANDARD BRC PACKAGING

1.1 AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU BRC PACKAGING (WYDANIE 5)
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu prowadzenia auditów wewnętrznych w oparciu
o wymagania Standardu BRC Packaging.

1.2 WYMAGANIE STANDARDU BRC PACKAGING (WYDANIE 5)
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie wymagań BRC Packaging.

WIĘCEJ Wymagania standardu BRC Packing

WIĘCEJ Auditor wewnętrzny systemu BRC IoP

STANDARD IFS FOOD

1.1 AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA IFS FOOD (WYDANIE 6.1)
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu prowadzenia auditów wewnętrznych w oparciu o wymagania Standardu IFS Food .

1.1 STANDARD IFS FOOD (WYDANIE 6.1)
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie wymagań IFS Food

WIĘCEJ Auditor wewnętrzny standardu IFS Food

WIĘCEJ Wymagania standardu IFS Food wydanie 6.1

STANDARD IFS HPC

1.1 WYMAGANIA I AUDITOWANIE STANDARDU IFS HPC VER. 2
Szkolenie będzie miało charakter aktywny: wprowadzenie, wykłady, prezentacja przykładów, ćwiczenia grupowe, warsztaty, dyskusja, praca z tekstem standardu.

STANDARD ISO 22000

1.1 AUDITOR WEWNĘTRZNY FSSC 22000 DLA PRODUCENTÓW OPAKOWAŃ
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu prowadzenia auditów wewnętrznych w oparciu
o wymagania Normy ISO 22000 oraz ISO/TS 22002-4 (wcześniej PAS 223).

1.2 AUDITOR WEWNĘTRZNY FSSC 22000 DLA PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu prowadzenia auditów wewnętrznych w oparciu
o wymagania ISO 22000 oraz ISO/TS 22002-1 (wcześniej PAS 220).

1.3 AUDITOR WEWNĘTRZNY ISO 22000:2018
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu prowadzenia auditów wewnętrznych w oparciu
o wymagania Normy ISO 22000.

1.4 FOOD DEFENCE (OBRONA ŻYWNOŚCI)
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie Obrony żywności.

1.5 FOOD FRAUD – ZAFAŁSZOWANIA, OSZUSTWA I AUTENTYCZNOŚĆ ŻYWNOŚCI
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie autentyczności żywności w powiązaniu z Obroną żywności.

1.6 SYSTEM HACCP WG NORMY ISO 22000:2018
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie systemu HACCP wg ISO 22000.

1.7 WYMAGANIA STANDARDU FSSC 22000 DLA PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI (WYDANIE 4.1)
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie systemu wymagań ISO 22000 oraz ISO/TS 22002-1 (wcześniej PAS 220).
1.8 WYMAGANIA STANDARDU FSSC DLA PRODUCENTÓW OPAKOWAŃ (WYDANIE 4.1)
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie systemu wymagań ISO 22000 oraz ISO/TS 22002-4 (wcześniej PAS 223).

WIĘCEJ Systemy HACCP wg normy ISO 22000

WIĘCEJ Auditor wewnętrzny FSSC 22000 dla producentów opakowań

WIĘCEJ Auditor wewnętrzny FSSC 22000 dla producentów żywności

WIĘCEJ Auditor wewnętrzny ISO 22000

WIĘCEJ Food defence – Obrona żywności

WIĘCEJ Food fraud

WIĘCEJ Wymagania standardu FSSC 22000 dla producentów żywności

WIĘCEJ Wymagania standardu FSSC dla producentów opakowań (wydanie 4.1.1)

ISO TS 22002

1.1 Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu prowadzenia auditów wewnętrznych w oparciu
o wymagania ISO 22000 oraz ISO/TS 22002-1 (wcześniej PAS 220). 1.2 WYMAGANIA STANDARDU FSSC DLA PRODUCENTÓW OPAKOWAŃ (WYDANIE 4.1)
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie systemu wymagań ISO 22000 oraz ISO/TS 22002-4 (wcześniej PAS 223).

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY ISO 45001 2018

1.1 AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BHP WG ISO 45001:2018
• Proces tworzenia i aktualizacji norm ISO dotyczących zarządzania.
• Tło powstania normy ISO 45001.
• ISO 45001 a poprzednie normy dotyczące BHP.
• Zasady systemu zarządzania BHP.
• Terminy i definicje dotyczące BHP w ujęciu ISO 45001.
• Myślenie oparte na ryzyku w ujęciu ISO 45001.
• Omówienie wymagań normy ISO 45001.
• Kontekst organizacji.
• Przywództwo i uczestnictwo pracowników.
• Planowanie.
• Wsparcie.
• Działania operacyjne.
• Ocena efektów działania.
• Doskonalenie.
• Korzyści z wdrożenia ISO 45001.
• Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

1.1 INTERPRETACJA WYMAGAŃ NORMY ISO 45001:2018
• Proces tworzenia i aktualizacji norm ISO dotyczących zarządzana.
• Tło powstania norm y ISO 45001.
• ISO 45001 a poprzednie normy dotyczące BHP.
• Zasady systemu zarządzania BHP.
• Terminy i definicje dotyczące BHP w ujęciu ISO 45001.
• Myślenie oparte na ryzyku w ujęciu ISO 45001.
• Omówienie wymagań normy ISO 45001.
• Korzyści z wdrożenia ISO 45001.
• Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

WIĘCEJ Auditor wewnętrzny systemów zarządzania BHP

WIĘCEJ Interpretacja wymagań normy ISO 45001 2018

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ISO EIC 27001

Dowiedz się, w jaki sposób chronić informacje, dzięki szkoleniu z systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001.

WIĘCEJ Administrator bezpieczeństwa infromacji zgodnie z ISO EIC 27001

WIĘCEJ Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ISO 50001

ISO 50001 stawia za cel efektywne gospodarowanie energią w każdej formie. Zakłada dążenie do ciągłej poprawy efektywności użytkowania energii oraz znajomość wymagań i regulacji dotyczących emisji gazów cieplarnianych.

WIĘCEJ Auditor wewnętrzny systemu zarządzania energią

WIĘCEJ Pełnomocnik ds. systemu zarządzania energią

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIAĄ IATF 16949 2016

To norma odnosząca się do przemysłu motoryzacyjnego, dotycząca wymagań jakościowych systemu zarządzania jakością. To wypadkowa międzynarodowych norm systemów zarządzania w globalnym przemyśle motoryzacyjnym.

WIĘCEJ Auditor wewnętrzny w motoryzacji wg IATF 16949

WIĘCEJ Interpretacja wymagań IATF 16949 2016

WIĘCEJ Kontrola jakości

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001 2015

System Zarządzania Jakością jest narzędziem umożliwiającym każdemu przedsiębiorstwu podnoszenie poziomu jakości wytwarzanych wyrobów/usług, poprzez ciągłe doskonalenie metod i sposobów działania.

WIĘCEJ Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością

WIĘCEJ Interpretacja wymagań ISO 9001 2015

WIĘCEJ Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością

WIĘCEJ Proces i podejście procesowe

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ISO 14001 2015

Szkolenie dotyczy aspektów środowiskowych, którymi przedsiębiorstwo może zarządzać z uwzględnieniem cyklu życia i perspektywy czasowej.

WIĘCEJ Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 2015

WIĘCEJ Interpretacja wymagań normy ISO 14001 2015

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WG ISO 31000

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem.
W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z ideą oraz najpopularniejszymi modelami zarządzania ryzykiem. Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę na temat wytycznych normy ISO 31000, a także dobrych praktyk w zakresie ich implementacji. Podczas wykładów oraz praktycznych ćwiczeń warsztatowych zdobędą umiejętności związane zarówno z budową metodyki jak i przeprowadzeniem identyfikacji, analizy, oceny i postępowania z ryzykiem.

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 2015

Zdobądź wiedzę z zakresu systemu zarządzania: ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001/OHSAS. Szkolenie oferuje wiedzę w pigułce, bez konieczności odbywania osobnych szkoleń z każdego systemu.

Zapisz się na szkolenie

Od 2009 r. firma SGP – Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla pracowników sektora publicznego. Nasze szkolenia realizowane są w formie warsztatów, dających możliwość wdrożenia w praktyce omawianych rozwiązań.

Współpracujemy z wykwalifikowaną kadrą specjalistów. Każde ze szkoleń prowadzone jest przez doświadczonego trenera – praktyka i eksperta w swojej dziedzinie.

Harmonogram

Zbliżające się szkolenia

Katowice
informacje wkrótce

Wrocław
informacje wkrótce

Kraków
informacje wkrótce

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas!

Chcesz być na bieżąco z informacjami? Zapisz się do newslettera.