Zapisz się na szkolenie

Jesteś zainteresowany konkretnym szkoleniem?
 

Szkolenia


Skontaktuj się z nami

Masz pytanie? Napisz do nas! Na każde pytanie odpowiemy w 24 godziny.

szkolenia@sgpgroup.eu


Bądź na bieżąco!

Interesują Cię informacje o aktualnościach oraz najnowsze szkolenia?

Szkolenie Zarządzanie zepołem

Opis szkolenia Zarządzanie zepołem

 

PROGRAM SZKOLENIA:

LIDER, PRZYWÓDCA, MENEDŻER
 • ­    Realizm i odwaga
 • ­    Wolność a odpowiedzialność, czyli nie zakuwaj się sam w kajdany
 • ­    Siła zaangażowania
 • ­    Strategia czy działanie
 • ­    Siła lenistwa
 • ­    Identyfikacja zadań lidera w organizacji
 • ­    Zasady skutecznego komunikowania się przywódcy
 • ­    Style kierowania (autodiagnoza, dopasowanie do typów pracowników)
 • ­    Jak skutecznie budować autorytet w zespole

PLANOWANIE JAK WYKORZYSTAĆ WŁADZĘ DLA WZROSTU EFEKTYWNOŚCI?
 • ­    Planowanie w zarządzaniu
 • ­    Paradygmaty sukcesu współczesnego menedżera
 • ­    Role i modele przywódcze a planowanie i delegowanie zadań
 • ­    Zasady planowania zadań własnych
 • ­    Zasady planowania zadań podwładnych
 • ­    Kamienie milowe w planowaniu

UMIEJĘTNOŚĆ ODPOWIEDNIEGO DELEGOWANIA OBOWIĄZKÓW W ZESPOLE
 • ­    Delegowanie zadań pracownikom
 • ­    Jak i kiedy delegować zadania?
 • ­    Przekazywanie zadań odpowiednio do zakresu kompetencji podwładnych
 • ­    Ustalanie kolejności zadań prowadzących do celu
 • ­    Elementy blokujące delegowanie zadań
 • ­    Techniki egzekwowania wymagań i realizacji zadań
 • ­    Monitoring i ocena wykonania zadania przez pracowników

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW – METODY FINANSOWE I POZAFINANSOWE
 • ­    Jakie czynniki i wartości motywują zespół produkcyjny do lepszej pracy?
 • ­    Zasady wynagrodzenia
 • ­    Jak ustalać system premii i nagród?
 • ­    Skuteczne metody okazywania uznania i aprobaty
 • ­    Umiejętność udzielania motywujących informacji zwrotnych
 • ­    Zasady konstruktywnej krytyki i pochwały
 • ­    Opracowanie indywidualnych planów motywowania pracowników
 • ­    Jak zapobiegać spadkowi motywacji w zespole produkcyjnym?
 • ­    Najczęściej popełniane błędy w motywacji pracowników

BUDOWANIE I KIEROWANIE ZESPOŁEM
 • Rola i zadania lidera
 • Predyspozycje osobiste – samoświadomość – jak ją zdobyć?
 • Etapy tworzenia zespołu
 • Typy zachowań w zespole
 • Identyfikacja i przydzielanie zadań członkom zespołu
 • Zespołowe podejmowanie decyzji
 • Formalne i nieformalne źródła autorytetu
 • Koncepcja stylów zarządzania a zarządzanie konfliktem

PROCES KOMUNIKACJI W ZESPOLE – JAK OSŁABIĆ LUB UNIKNĄĆ KONFLIKTU ZWIĄZANEGO Z PANDEMIĄ LUB INNYMI SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI
 • Proces efektywnej komunikacji
 • Komunikacja w czasach kryzysu
 • Zasady i uwarunkowania procesu komunikacji
 • Własne style wpływu werbalnego i pozawerbalnego na efektywną pracę zespołu
 • Najczęstsze błędy w procesie komunikacji kryzysowej
 • Bariery w procesie komunikacji
 • Zagrożenia i konsekwencje barier komunikacyjnych oraz metody ich niwelowania
 • Skuteczne sposoby reakcji na powstające w zespole bariery komunikacyjne
 • Skuteczna komunikacja hierarchiczna

SKUTECZNE REAGOWANIE, ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ORAZ ROZWIĄZYWANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH
 • Przyczyny powstawania konfliktów w zespołach – koło i etapy problemów
 • Konflikty w czasie pandemii i innych kryzysów
 • Przewidywanie i wczesne diagnozowanie potencjalnego konfliktu w zespole
 • Przewartościowanie sytuacji konfliktowych/kryzysowych
 • Postawy wobec sytuacji konfliktowych
 • Efektywne zachowania lidera w konfliktach
 • Postawa asertywna w sytuacji konfliktu
 • Zachowania asertywne jako techniki wywierania wpływu i obrony przed presją
 • Rodzaje asertywności (miękka, twarda, negocjacyjna)
 • Kontrolowanie uczuć i emocji

TYPOWE REAKCJE NA STRES
 • Emocjonalne vs zadaniowe nastawienie do stresu
 • Strategia poznawcza
 • Strategia emocjonalna
 • Fantazje, myślenie życzeniowe
 • Współdziałanie z innymi

KREOWANIE WIZERUNKU PRZEŁOŻONEGO
 • Lider a menadżer
 • Sztuka argumentacji
 • Charyzma lidera
 • Postawy i gestykulacja jako emocjonalne sposoby przekazywania treści
 • Postawy akceptujące, postawy negujące
 • Świadome tworzenie wizerunku lidera

ŚWIADOMA KOMUNIKACJA SPOSOBEM NA ZDROWE RELACJE
 • Czym jest świadoma komunikacja
 • Moje emocje a emocje innych ludzi
 • Relacje z samym sobą a relacje z innymi
 • Oczekiwania a emocje
 • Świadomość siebie i świadomość rozmówcy – ćwiczenia
 • Ograniczenia emocjonalne w komunikacji

ISTOTA ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH W ZARZĄDZANIU
 • Co oznacza w praktyce bycie asertywnym liderem?
 • Sprowadzanie rozmowy z pracownikiem z poziomu emocjonalnego do poziomu społecznego czyli partnerskiego
 • Feedback pozytywny i negatywny
 • Konstruktywne wyrażanie opinii

JAK ZACHOWAĆ POSTAWĘ ASERTYWNĄ W KONTAKCIE Z ROZMÓWCĄ?
 • Asertywne odmawianie i proszenie
 • Asertywność w czasach pandemii
 • Kiedy można, a kiedy nawet trzeba powiedzieć „Nie” proponując jednocześnie alternatywne rozwiązania
 • Kulturalne upominanie rozmówcy
 • Przekazywanie rozmówcy złych wiadomości
 • Jak rozmawiać o obniżkach pensji, zwiększeniu obowiązków, zmianach w charakterystyce pracy
 • Jak uzyskać wsparcie zamiast oporu lub biernego oporu
 • Korzyści i ryzyko związane z przyjęciem postawy asertywnej, agresywnej lub uległej
 • Zestawy technik postępowania w trudnych, konfliktowych sytuacjach
 • Asertywne reagowanie na krytykę ze strony rozmówców – zasady
 • Jak reagować na nieprawdziwe zarzuty
 • Jak reagować na aluzje i utrudnianie działań
 • Korzystanie z doświadczeń płynących z przeżytych sytuacji trudnych z
 • Proponowanie rozwiązań w przekonujący sposób; uświadamianie pracownikowi zaangażowania i profesjonalizmu własnej organizacji
 • Skuteczne radzenie sobie z trudnymi zachowaniami, np. jak dojść do porozumienia z antagonistą?
 • Rozmówca zdenerwowany – przydatne zwroty i schemat reagowania.

ASERTYWNOŚĆ W PRAKTYCE
 • Jak mówić „nie” w sytuacjach stresujących
-    obszary trudności w odmawianiu
-    jak mówić „nie” by brzmiało przyjaźnie

 • Asertywne wyrażanie próśb
-    dlaczego prośby bywają nieskuteczne?
-    jak formułować asertywną prośbę?

 • Oceny – czyli krytyka i jej wpływ na poziom naszego stresu
-    kiedy warto wypowiadać krytykę
-    problemy z przyjmowaniem krytyki
-    co robić z nie konstruktywną krytyką
-    oddzielenie opinii od faktów

 • Wyrażanie własnych opinii, gdy są one sprzeczne z poglądami innych
-    jak dyskutować, gdy inni mają odmienne poglądy?
-    typowe błędy w wyrażaniu opinii
-    jak asertywnie wyrażać własne opinie?

 • Jak zmieniać relacje, które są dla nas krzywdzące?
-    komunikaty JA i komunikaty TY
-    metody ustanawiania konstruktywnych relacji
-    hamowanie agresji a problemy z wyrażaniem emocji
-    asertywna obrona przed gniewem i agresją

 • Asertywna informacja zwrotna
-    NIE KOP czyli: nie KRYTYKUJ, nie OCENIAJ, nie PROWOKUJ (PONIŻAJ)
-    UFO - ustosunkowanie + fakty + oczekiwanie
-    FUKO - fakty + uczucia + konsekwencje + oczekiwania
-    FUO + 2K - zależy mi + fakty + ustosunkowanie + oczekiwanie + konkret + kontrakt
-    FUKOZ - fakty + uczucia + konsekwencje + oczekiwania + zaplecze

KOMUNIKACJA W ZESPOLE A OSOBOWOŚĆ
 • Rola osobowości w zarządzaniu zespołem
 • Typ osobowości a skłonność do konfliktu
 • Cechy osobowości a skuteczność działania w określonym miejscu w zespole
 • Samospostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości
 • Zarządzanie ludźmi o różnych stylach osobowości

Możliwość przeprowadzenia analizy osobowości uczestników w oparciu o test osobowości TTI Ltd. INSIGHTS Analysen by SCHEELEN Instutut fur Managementberatug und BildungsmarketingCZAS TRWANIA SZKOLENIA
2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SZKOLENIU Zarządzanie zepołem

Zgłoś swój udział w szkoleniu "Zarządzanie zepołem" wypełniając formularz on-line na naszej stronie lub pobierając formularz PDF.

TERMINY SZKOLEŃ Zarządzanie zepołem

Termin i miejsce szkolenia ustalane są z Klientem.

WYCENA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO

Szkolenie "Zarządzanie zepołem" może zostać zorganizowane w formie zamkniętej w ustalonym miejscu i czasie. Wypełnij formularz wyceny szkolenia zamkniętego, aby poznać szczegóły oferty.

Podobne szkolenia

Zamknij
Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce dotyczącej cookies. [OK, akceptuję cookies]