Zapisz się na szkolenie

Jesteś zainteresowany konkretnym szkoleniem?
ZAPISZ SIĘ ON-LINE POBIERZ PDF POPROŚ O WYCENĘ SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO
 

Szkolenia KFSSkontaktuj się z nami

Masz pytanie? Napisz do nas! Na każde pytanie odpowiemy w 24 godziny.

szkolenia@sgpgroup.eu


Bądź na bieżąco!

Interesują Cię informacje o aktualnościach oraz najnowsze szkolenia?

Szkolenia KFS

Szkolenia KFS
CZYM JEST KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY I KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków Funduszu Pracy. Ma na celu wsparcie kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników, aby umożliwić zwiększenie kompetencji i dostosowanie ich do wymagań zmieniającej się gospodarki.
Ze środków KFS mogą skorzystać wszyscy pracodawcy (mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa) chcący podnieść kompetencje pracowników. Warunkiem koniecznym, który musi spełnić przedsiębiorca, jest zatrudnienie pracownika na pełen lub część etatu.

Poziom dofinansowania:
  • dla mikroprzedsiębiorstw 100% wartości kształcenia
  • dla pozostałych firm: 80% wartości kształcenia
*Uwagi: Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia. Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą stanowią pomoc de minimis.
 

W 2021 roku pracodawcy mogą wystąpić o przyznanie środków na:

Priorytety
  1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
  5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
  6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
  7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
Priorytety Rady Rynku Pracy tzw. rezerwy KFS 

a) wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
b) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
d) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
e) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
f) wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji
cyfrowych
  

 
ŚCIEŻKA POZYSKANIA DOFINANSOWANIA Z URZĘDU PRACY W RAMACH KFS

1. WYBÓR SZKOLENIA W OPARCIU O ANALIZĘ POTRZEB SZKOLENIOWYCH FIRMY

2. WYPEŁNIENIE WNIOSKU Z POMOCĄ SGP-TRAINING & CONSULTING
    (w formie papierowej lub elektronicznej)

3. DOSTARCZENIE PRZEZ FIRMĘ WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI DO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
    (właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności)

4. WERYFIKACJA WNIOSKU PRZEZ URZĄD PRACY

5. POZYTYWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU I PODPISANIE UMOWY MIĘDZY URZĘDEM PRACY A FIRMĄ

6. REALIZACJA SZKOLENIA

7. DOSTARCZENIE DOKUMENTACJI POSZKOLENIOWEJ WRAZ Z  FAKTURĄ DO ROZLICZENIA USŁUGI Z URZĘDEM
 
 
Zamknij
Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce dotyczącej cookies. [OK, akceptuję cookies]