Zapisz się na szkolenie

Jesteś zainteresowany konkretnym szkoleniem?
 

Szkolenia KFSSkontaktuj się z nami

Masz pytanie? Napisz do nas! Na każde pytanie odpowiemy w 24 godziny.

szkolenia@sgpgroup.eu


Bądź na bieżąco!

Interesują Cię informacje o aktualnościach oraz najnowsze szkolenia?

Szkolenia KFS

Szkolenia KFS
CZYM JEST KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY I KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków Funduszu Pracy. Ma na celu wsparcie kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników, aby umożliwić zwiększenie kompetencji i dostosowanie ich do wymagań zmieniającej się gospodarki.
Ze środków KFS mogą skorzystać wszyscy pracodawcy (mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa) chcący podnieść kompetencje pracowników. Warunkiem koniecznym, który musi spełnić przedsiębiorca, jest zatrudnienie pracownika na pełen lub część etatu.Poziom dofinansowania:
  • dla mikroprzedsiębiorstw 100% wartości kształcenia
  • dla pozostałych firm: 80% wartości kształcenia
*Uwagi: Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia. Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą stanowią pomoc de minimis.
 

W 2022 roku pracodawcy mogą wystąpić o przyznanie środków na:
 
Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022

Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw
pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 177 470 tys. zł
 
1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej
2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
3) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych
5) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników 
zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS
6) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych
7) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 44 367 tys. zł
1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
3) wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających 
cudzoziemców

 
ŚCIEŻKA POZYSKANIA DOFINANSOWANIA Z URZĘDU PRACY W RAMACH KFS

1. WYBÓR SZKOLENIA W OPARCIU O ANALIZĘ POTRZEB SZKOLENIOWYCH FIRMY

2. WYPEŁNIENIE WNIOSKU Z POMOCĄ SGP-TRAINING & CONSULTING
    (w formie papierowej lub elektronicznej)

3. DOSTARCZENIE PRZEZ FIRMĘ WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI DO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
    (właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności)

4. WERYFIKACJA WNIOSKU PRZEZ URZĄD PRACY

5. POZYTYWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU I PODPISANIE UMOWY MIĘDZY URZĘDEM PRACY A FIRMĄ

6. REALIZACJA SZKOLENIA

7. DOSTARCZENIE DOKUMENTACJI POSZKOLENIOWEJ WRAZ Z  FAKTURĄ DO ROZLICZENIA USŁUGI Z URZĘDEM
 
 
Zamknij
Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce dotyczącej cookies. [OK, akceptuję cookies]