• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie 5S - szkolenie on-line

szkolenie zamknięte

Metoda 5S jest szeregiem nieskompilowanych zasad, które pozwalają zorganizować stanowisko pracy w sposób czysty, uporządkowany, ergonomiczny oraz wydajny.

PROGRAM SZKOLENIA: 5S

DZIEŃ I

 • 5S w systemie Lean Manufacturing - rola i miejsce.
 • 5S w jako podstawa standaryzacji środowiskowej w systemie Lean Manufacturing.
 • MUDA - marnotrawstwo a 5S.
 • Pojęcie VA wartości dodanej i NVA wartości nie dodanej.
 • Korzyści z wdrożenia 5S.
 • Prezentacja przykładów, dobrych praktyk.
 • 1 S - sortowanie, zespół i RED TAG.
 • Pierwsze S  - sortowanie/selekcja.
 • Zdefiniowanie potrzeby wdrożeniowej.
 • Dobór obszaru do wdrożenia.
 • Skład zespołu wdrożeniowego i rola przełożonego.
 • Prezentacja przykładów wdrożenia 1S, akcja Czerwona Kartka.
 • Tworzenie systemu - 2S - systematyka.
 • Systematyka poprzez organizację miejsca pracy.
 • Systematyka w przedsiębiorstwie.

DZIEŃ II

 • Inspekcja i dokładność - 3S - sprzątanie.
 • Sprzątanie = kontrola, bagatelizowany etap wdrożenia.
 • Omówienie teorii i przykładów dobrych praktyk.
 • 4S - standaryzacja.
 • Po  co standaryzować porządek, który już jest?
 • Metody Visual Management (VM) w 4S.
 • Znaczenie zaangażowania zespołu wdrożeniowego.
 • Opracowanie Standaryzacji obszaru oraz wizualizacji osób odpowiedzialnych.
 • 5S - samodyscyplina i samodoskonalenie systemu.
 • Doświadczenia z samodyscypliną, dobre i złe.
 • "Ustalenie zasad 5S z zespołem wdrożeniowym.
 • Kontrola dzienna - autonomiczna.
 • Metody audytowe 5S.
 • Budowa arkusza audytowego.
 • Kto powinien audytować i jak często.
 • Utrwalanie zachowań i nawyków.
 • Przykłady / Case study.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 2 dni (16h szkoleniowych, 1h szkoleniowych=45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?