• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Auditor wewnętrzny systemu BRC Packaging (wydanie 6)

szkolenie zamknięte

Szkolenie przeznaczone dla osób, pragnących pełnić funkcję auditora wewnętrznego standardu BRC Packaging. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia auditów wewnętrznych.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 2 DNI (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu prowadzenia auditów wewnętrznych w oparciu o wymagania Standardu BRC Packaging .

ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, pragnących pełnić funkcję auditora wewnętrznego standardu BRC Packaging.

Szkolenie skierowane jest do:
• kandydatów na auditorów wewnętrznych BRC Packaging,
• osób zaangażowanych w projektowanie i zarządzanie systemami zarządzania w zakładach produkujących materiały do kontaktu: z żywnością, kosmetykami, itp.
• kierowników i pracowników kontroli jakości,
• członków zespołu HACCP,
• absolwentów studiów żywnościowych i gastronomicznych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę zdobytą podczas studiów,
• pracowników firm produkujących żywność, audytujących swoich dostawców, w celu poznania specyficznych wymagań stawianych  producentom opakowań,
• osób zainteresowanych nabyciem praktycznych umiejętności związanych z wdrożeniem i doskonaleniem systemu zarządzania w oparciu o Standard BRC.


PROGRAM SZKOLENIA: Auditor wewnętrzny systemu BRC Packaging

Metodyka szkolenia
Szkolenie będzie miało charakter aktywny: wprowadzenie, prezentacja przykładów, ćwiczenia grupowe, warsztaty, dyskusja.

Sesja 1: Wstęp
Powitanie
Prezentacja uczestników i trenera
Prezentacja celów szkolenia  

Sesja 2: Przegląd wymagań  BRC Packaging ver. 6
Jak jest zorganizowany standard BRC Packaging
Wymagania fundamentalne
Przegląd wymagań  BRC Packaging ver. 6
- Zaangażowanie najwyższego kierownictwa i ciągłe doskonalenie
- System zarządzania ryzykiem i zagrożeniami       

Sesja 3: Przegląd wymagań  BRC Packaging ver. 6   c.d.
- System Zarządzania Jakością  i bezpieczeństwem wyrobu
- Standardy dla zakładu
- Kontrola produktów i procesów
- Personel
- Wymagania dla produktów handlowych   

Sesja 4: Przygotowanie auditu zgodnie z Normą ISO 19011
Co to jest audit, kto to jest auditor, rodzaje i etapy przeprowadzenia,
Proces przygotowania auditu
Zasady audytowania wg ISO 19011
Pojęcie ryzyka auditowego
Ćwiczenie – przygotowanie auditu,
Ćwiczenie - ryzyko auditowe

Sesja 5: Prowadzenie auditu zgodnie z Normą ISO 19011
Proces przeprowadzenia auditu
Ćwiczenia – prowadzenie auditu / identyfikacja zgodności i niezgodności
Wykorzystanie mowy ciała w prowadzeniu wywiadu auditowego.
Podsumowanie 1 dnia szkolenia       

Sesja 6: Zakończenie auditu zgodnie z Normą ISO 19011
Program zakończenia auditu
Inicjowanie działań korygujących
Ćwiczenie – zakończenie auditu
Najczęstsze problemy przy prowadzeniu auditów
Omówienie zasad przeprowadzania auditów certyfikujących.        

Sesja 7: Podsumowanie szkolenia
Ocena szkolenia
Podsumowanie
Egzamin końcowy
Zakończenie szkolenia  Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane