Szkolenie Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności- IFS FOOD (Wydanie 6.1)

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy/umiejętności z zakresu prowadzenia audytów wewnętrznych w oparciu o wymagania Standardu IFS Food.Proces przygotowania, przeprowadzenia, raportowania audytu

CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)
 

CELE SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu prowadzenia audytów wewnętrznych w oparciu o wymagania Standardu IFS Food .

ODBIORCY SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, pragnących pełnić funkcję audytora wewnętrznego standardu IFS Food.
Szkolenie skierowane jest do:
• kandydatów na audytorów wewnętrznych IFS Food,
• osób zaangażowanych w projektowanie i zarządzanie systemami zarządzania w zakładach produkujących środki spożywcze, itp.
• kierowników i pracowników kontroli jakości,
• członków zespołu HACCP,
• absolwentów studiów żywnościowych i gastronomicznych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę zdobytą podczas studiów,
• pracowników firm produkujących żywność, audytujących swoich dostawców, w celu poznania specyficznych wymagań stawianych  dostawcom,
• osób zainteresowanych nabyciem praktycznych umiejętności związanych z wdrożeniem i doskonaleniem systemu zarządzania w oparciu o Standard IFS.
 
PROGRAM SZKOLENIA
• Przypomnienie wymagań Standardu IFS Food – test,
• Rodzaje audytów oraz wymagania i obowiązki audytora,
• Proces przygotowania audytu wraz z ćwiczeniami,
• Proces przeprowadzenia audytu wraz z ćwiczeniami,
• Proces raportowania audytu wraz z ćwiczeniami,
• Omówienie działań poaudytowych,
• Działania korygujące – analiza przyczyn głównych wraz z ćwiczeniami,
• Omówienie najczęstszych problemów związanych z audytami w przedsiębiorstwie,
• Komunikacja podczas audytu,
• Egzamin pisemny
 
 


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?