Szkolenie Audytor wewnętrzny w motoryzacji wg IATF 16949:2016. Szkolenie online.

szkolenie zamknięte

Wiedza w zakresie oczekiwań OEM w ujęciu IATF 16949,Zrozumienie sposobu jak wdrażać te wymagania w systemach zarządzania organizacji,Poznanie wymagań dotyczących zarządzania procesowego,

Dzień 1:
 
1. Wprowadzenie
2. Proces i podejście procesowe
3. Wymagania ISO 9001 i IATF 16949 – część 1
4. Podsumowanie
 
Dzień 2:
 
5. Wymagania ISO 9001 i IATF – część 2
6. Podsumowanie
 
Dzień 3
 
7. Wymagania dotyczące audytowania według ISO 19011
8. Warsztaty
9. Podsumowanie
 
Metoda pracy:
1. Uczestnicy wraz z trenerem kolejno omawiają poszczególne wymagania, analizują stopień ich spełnienia w swoich procesach.
2. Uczestnicy w ciągu warsztatów na bieżąco tworzą listę pytań audytowych, mapę aktualnego stanu spełnienia wymagań normatywnych oraz listę działań korygujących.
3. Trener:
a. nakreśla zagadnienia merytoryczne
b. moderuje warsztaty
c. wyjaśnia aspekty wymagań i prezentuje praktyczne przykłady z nimi związane
 
Uwagi:
Uczestnicy muszą dysponować i mieć dostęp podczas szkolenia do aktualnych wymagań – ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016
(ich zapewnienie leży w gestii Uczestnika).

SYLWETKA TRENERA
Absolwent Studiów Podyplomowych: Zarządzanie Jakością, Efektywne Zarzadzanie Przedsiębiorstwem, Optymalizacji Procesów i Doskonalenia Jakości, Auditor Wiodący ISO 9001, Akademia Trenera, Akademia Rozwoju Osobistego, Psychologia w Biznesie. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. 
Szkolenia prowadzi od 2012 roku. 
Posiada 20-letnie doświadczenie we współpracy i komunikacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi w handlu i branży motoryzacyjnej – w tym w kooperacji z partnerami z Azji (Japonia, Korea, Chiny). 
Praktyczne doświadczenie jakościowe i procesowe – ponad 10 lat pracy w działach jakości różnych firm z branży motoryzacyjnej i pokrewnych. Przeszedł wszystkie szczeble kariery: serwisant jakości, inżynier jakości w procesie, inżynier jakości w nowych projektach, menedżer jakości. 
Współpracował z takimi klientami jak: Ferrari, Opel, Magna Steyr, Saab, Jaguar, FIAT, KIA, Hyundai, Suzuki, Audi. 
Dysponuje wiedzą i doświadczeniem odnośnie podejścia procesowego oraz zarządzania systemami zgodnymi z ISO 9001 i IATF 16949. 
 
Ukończone kursy: Menadżer Jakości - Quality Manager (TÜV), Pełnomocnik Jakości – QM Representative (TÜV), Pełnomocnik ISO 9001, Pełnomocnik ZSZ ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, Auditor Wiodący ISO 9001 (DEKRA), Auditor Wewnętrzny ZSZ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Auditor Wewnętrzny ISO 14001:2004, Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001:2000), Auditor Wewnętrzny Systemu ISO/TS 16949:2009, VDA 6.3 Process Auditor (VDA QMC), Qualification as a Product Auditor VDA 6.5 (VDA QMC), Audytor procesu wg. VDA 6.3. Moduł A – podstawy, Module E – Qualification as Process Auditor VDA 6.3 (VDA QMC), Zarządzanie specyficznymi wymaganiami klientów na bazie grupy VW, Interpretacja wymagań ISO/TS 16949, Wymagania normy ISO 9001:2015, Interpretacja wymagań ISO/TS 16949, AQAP 2110:2009 wydanie 3, Certyfikat Six Sigma Green Belt, Optymalizacja i doskonalenie systemu zarządzania, Kazien personalny, Podstawy rysunku technicznego dla nie inżynierów, Decision Base, Przywództwo i zarządzanie przez wartości, Zarządzanie Zespołem, Rozmowa oceniająca i budowanie planów rozwojowych, Energetyczne przywództwo – zarzadzanie zespołem, Autoprezentacja medialna, Systemowe Zarządzanie Organizacją, Project Management, Profesjonalna obsługa trudnego klienta, Praktyki 5S: dbałość o porządek i dobre gospodarowanie, Narzędzia jakości i techniki rozwiązywania problemów, Zaawansowane planowanie jakości wyrobu APQP i zatwierdzanie detali produkcyjnych PPAP, Narzędzia jakości i techniki rozwiązywania problemów z elementami statystycznego sterowania procesem SPC, Rozwój kompetencji sprzedażowych, Strategie i techniki skutecznego wpływu na klienta, Negocjacje handlowe, Techniki Komunikacji Interpersonalnej, Rozwój osobisty z elementami asertywności i negocjacji, Zarządzanie terenem, Profesjonalne Metody Sprzedaży - Specyficzne Zastosowania, Strategia Skutecznej Prezentacji, Profesjonalne Metody Sprzedaży 
 
Specjalizacja trenerska: zarządzanie procesowe, optymalizacja procesów, lean management, ciągłe doskonalenie, narzędzia rozwiązywania problemów, systemy zarządzania, współpraca z klientami i dostawcami, umiejętności miękkie w pracy inżynierskiej. 
 

"Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?