• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Audytor wewnętrzny w motoryzacji wg IATF 16949:2016. Szkolenie online.

szkolenie zamknięte

Szkolenie pozwoli na zdobycie wiedzy w zakresie oczekiwań OEM w ujęciu IATF 16949, na zrozumienie sposobu jak wdrażać te wymagania w systemach zarządzania organizacji oraz poznanie wymagań dotyczących zarządzania procesowego.

PROGRAM SZKOLENIA: Audytor wewnętrzny w motoryzacji wg IATF 16949:2016 - on-line

Dzień 1
 
1. Wprowadzenie
2. Proces i podejście procesowe
3. Wymagania ISO 9001 i IATF 16949 – część 1
4. Podsumowanie
 
Dzień 2
 
5. Wymagania ISO 9001 i IATF – część 2
6. Podsumowanie
 
Dzień 3
 
7. Wymagania dotyczące audytowania według ISO 19011
8. Warsztaty
9. Podsumowanie
 
Metoda pracy:
1. Uczestnicy wraz z trenerem kolejno omawiają poszczególne wymagania, analizują stopień ich spełnienia w swoich procesach.
2. Uczestnicy w ciągu warsztatów na bieżąco tworzą listę pytań audytowych, mapę aktualnego stanu spełnienia wymagań normatywnych oraz listę działań korygujących.
3. Trener:
a. nakreśla zagadnienia merytoryczne
b. moderuje warsztaty
c. wyjaśnia aspekty wymagań i prezentuje praktyczne przykłady z nimi związane
 
Uwagi:
Uczestnicy muszą dysponować i mieć dostęp podczas szkolenia do aktualnych wymagań – ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016
(ich zapewnienie leży w gestii Uczestnika).

CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 3 dni (24h szkoleniowe, 1h szkoleniowa=45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane