Szkolenie CQI- 14 Zarządzanie zwrotami gwarancyjnymi w branży automotive

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy jak zarządzać specyficznymi wymaganiami klienta, jak tworzyć matryce CSR, diagram przebiegu procesu, diagram żółwia, jakie kwalifikacje powinien posiadać auditor.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Pogłębienie wiedzy z zakresu:

 • Jak zarządzać specyficznymi wymaganiami klienta
 • Jak tworzyć matryce CSR, diagram przebiegu procesu, diagram żółwia
 • Jakie kwalifikacje powinien posiadać auditor
 • Jakie są wymagania wynikające z normy 19011:2018
 • Jakie są główne zagadnienia normy CQI14

CELE SZKOLENIA
I. Zdobycie podstawowej wiedzy nt. zagadnień, wymagań i celów normy CQI14
II. Przekazanie informacji na temat rodziny standardu AIAG CQI
III. Uzyskanie zrozumienia odnośnie procesów specjalnych w świetle wymagań norm ISO i IATF 16949:2016
IV. Uzyskanie informacji odnośnie CQI14, a zarządzaniem specyficznymi wymaganiami klienta w odniesieniu do procesów specjalnych
V. Zdobycie wiedzy na temat planowania, realizacji i raportowania wg normy 19011:2018
VI. Zdobycie wiedzy odnośnie poziomu i rodzajów kontroli procesu
VII. Uzyskanie świadomości, co do korzyści wynikających z CQI i wpływu na stabilizację i zdolność procesu
VIII. Zwiększenie motywacji do poszerzania wiedzy zdobytej podczas szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA

1.    Norma CQI14 w świetle specyficznych wymagań klienta oraz IATF16949:2016

 • Analiza wymagań auditowych wg normy 19011:2018

2.    Omówienie grupy norm CQI ze szczególnym uwzględnieniem CQI14
3.    Główne zagadnienia CQI14:

 • Manual sectiCQI 14 Automotive Warranty Management – wymagania wg AIAG

4.    Norma CQI14 w świetle specyficznych wymagań klienta oraz IATF16949:2016

 • Analiza wymagań auditowych wg normy 19011:2018

5.    Omówienie grupy norm CQI ze szczególnym uwzględnieniem CQI14
6.    Główne zagadnienia CQI14:

 • Manual section
 • Pre-Assessment
 • Assessment
 • Raportowanie
 • Odpowiedzialności dostawcy i klienta od P1-P14

Warsztaty:
Przegląd tabel zawartych w pliku assessment łącznie z zasadami wypełniania i tworzenia raportu

CZAS TRWANIA SZKOLENIA
- 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane