• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Efektywne rozwiązywanie problemów - CQI-20 2 Edition - 2018

szkolenie zamknięte

W trakcie szkolenia wypracowane zostaną gotowe narzędzia efektywnego rozwiązywania problemów zgodne z wymaganiami przemysłu motoryzacyjnego zapisanymi w IATF 16949 oraz podręczniku CQI-20.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:
 • członków zespołów efektywnego rozwiązywania problemów oraz poprawy jakości,
 • kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla,
 • osób zaangażowanych w poprawę procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych,
 • osób, które chcą poznać narzędzia i metody do rozwiązywania problemów.
 
Czas trwania szkolenia: 2 dni- 16h szkoleniowych
 

Program szkolenia: Efektywnego rozwiązywania problemów– CQI-20:

 
 1.         ISO 9001:2015 oraz IATF 16949:2016 w świetle specyficznych wymagań OEM.
 2.         Globalne wymagania w zakresie stosowania metod rozwiązywania problemów.
 3.         Globalne narzędzia rozwiązywania problemów.
 4.         CQI-20 – podstawy zakresu i możliwości wykorzystania.
 5.         Terminologia problem solving.
 6.         Zasada PDCA w procesie rozwiązywania problemów.
 7.         Odpowiedzialność za działania w procesie rozwiązywania problemów na różnych szczeblach organizacji w firmie.
 8.         Kompleksowy przebieg procesu rozwiązywania problemów.
 •             identyfikacja problemu
 •             stworzenie zespołu TPS
 •             opis problemu
 •             analiza rodzaju wady
 •             analiza przyczyny źródłowej
 •             wybór metody
 •             działania korygujące
 •             działania zapobiegawcze
 •             efektywność pracy zespołu TPS
 •             Containment / akcje wstrzymujące.
 •             Działania korygujące i zapobiegawcze.
 •             Poka Yoke i Error Proofing jako narzędzia eliminacji błędów.
 •             Przykłady praktyczne z użyciem różnych metod rozwiązywania problemów.
 •             Praca w grupach w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów.Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?