• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Effective Problem Solving - on-line

szkolenie zamknięte

Szkolenie z efektywnego rozwiązywania problemów pozwala uczestnikom poznać od strony zarówno teoretycznej, jak i praktycznej metodologię rozwiązywania problemów 8D przy zastosowaniu różnych narzędzi.

Efektywne rozwiązywanie problemów to szkolenie, którego celem jest zapoznanie uczestników z różnymi narzędziami i systemami rozwiązywania problemów. W biznesie trudno uniknąć problemów, ale dzięki odpowiedniemu podejściu do ich rozwiązania możliwe jest ich niemal całkowite wyeliminowanie. Szkolenie jest tak skonstruowane, aby uczestnicy nauczyli się m.in. odróżnić objawy od przyczyn problemu.

METODA SZKOLENIA

Effective Problem Solving to szkolenie składające się z dwóch części – prezentacji narzędzi oraz ich wykorzystania w praktyce. Trener krok po kroku omawia poszczególne etapy rozwiązywania problemów, dzięki czemu uczestnicy mogą przyswoić i utrwalić wiedzę.

Szkolenie Effective Problem Solving przewiduje również przekazanie uczestnikom przykładowych arkuszy. Dzięki możliwości ich edycji osoby biorące udział w szkoleniu będą mogły je wykorzystać w późniejszym okresie.

PROGRAM SZKOLENIA: Effective Problem Solving - on-line

1. Metodyka rozwiązywania problemów 8D

 • co to jest metoda 8D i kiedy ją stosujemy
 • myślenie lateralne
 • kreatywność w rozwiązywaniu problemów

2. D1 – Powołanie zespołu 8

 • cechy zespołu
 • członkowie zespołu

3. D2 – Opis problemu

 • identyfikacja problemu i opis problemu

4. D3 – Wprowadzenie tymczasowych działań zaporowych

5. D4 – Zdefiniowanie i weryfikacja przyczyny głównej

 • metoda 5 WHY
 • wykres przyczynowo – skutkowy Ishikawy
 • burza Mózgów
 • diagram Pareto
 • histogram

6. D5 – Wybór i weryfikacja stałych działań korygujących

7. D6 – Wprowadzenie i zatwierdzenia stałych działań korygujących

 • PDCA

8. D7 –  Zapobieganie ponownym wystąpieniom problemów

9. D8 – Zatwierdzenie raportu / podziękowania i uznania dla zespołu 8D

 • podsumowanie

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 8h (2 dni x 4h, 1h szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane