Szkolenie FMEA WG. AIAG&VDA ED.1 -SZKOLENIE ON-LINE

szkolenie zamknięte

Uczestnik zdobędzie wiedzę odnośnie:- informacji jakie należy uwzględnić w FMEA- kryteriów oceny- przepływu informacji- oceny ryzyka

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 1 dzień (8 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

PROGRAM 

1) Przejście na nowe FMEA – gap analysis
2) FMEA kick off meeting (5 „Z”/ „T”):
a. Cel
b. Timing
c. Powołanie zespołu (role i odpowiedzialności, moderator, członkowie zespołu, PM, konstruktor, inżynier procesu, ekspert)
d. Rozdzielenie zadań
e. Narzędzia
3) Zakres FMEA:
a. DFMEA
b. PFMEA dla wszystkich procesów, które mają wpływ na jakość
c. Uzupełnienie – FMEA MSR (Monitoring & System Response)
4) Metodyka – 7 kroków
5) FMEA, a CoQ
6) Wskazówki ryzyka
7) Test wiedzy

Ćwiczenia:
1) Analiza studium przypadku (case study) wg formularza AIAG&VDA wydanie 2019

Korzyści:
Uczestnik zdobędzie informacje odnośnie:
- jakie informacje należy uwzględnić w FMEA
- kryteriów oceny
- przepływu informacji
- oceny ryzyka

Cele szkolenia:

I. Podniesienie świadomości dotyczącej zastosowania analizy potencjalnych wad i ich skutków
II. Uzyskanie informacji odnośnie wdrożenia elementów nowego FMEA
III. Pogłębienie umiejętności pracy zespołowej

Adresaci szkolenia:
- liderzy i członkowie zespołów FMEA
- kierownicy projektów/ PM
- inżynierowie ds. nowych uruchomień
- inżynierowie jakości
- inżynierowie procesu
- inżynierowie ds. zapewnienia jakości w łańcuchu dostaw
- R&D


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?