• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie FMEA WG. AIAG&VDA ED.1 -SZKOLENIE ON-LINE

szkolenie zamknięte

Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę dotyczącą informacji jakie należy uwzględnić w FMEA, kryteriów oceny, przepływu informacji oraz oceny ryzyka.

PROGRAM SZKOLENIA: FMEA WG. AIAG&VDA ED. 1


1) Przejście na nowe FMEA – gap analysis.

2) FMEA kick off meeting (5 „Z”/ „T”):
a. Cel.
b. Timing.
c. Powołanie zespołu (role i odpowiedzialności, moderator, członkowie zespołu, PM, konstruktor, inżynier procesu, ekspert).
d. Rozdzielenie zadań.
e. Narzędzia.

3) Zakres FMEA:
a. DFMEA.
b. PFMEA dla wszystkich procesów, które mają wpływ na jakość.
c. Uzupełnienie – FMEA MSR (Monitoring & System Response).

4) Metodyka – 7 kroków.
5) FMEA, a CoQ.
6) Wskazówki ryzyka.
7) Test wiedzy.

ĆWICZENIA:
1) Analiza studium przypadku (case study) wg formularza AIAG&VDA wydanie 2019.

KORZYŚCI:
Uczestnik zdobędzie informacje odnośnie:
- jakie informacje należy uwzględnić w FMEA,
- kryteriów oceny,
- przepływu informacji,
- oceny ryzyka.

CELE SZKOLENIA:

I. Podniesienie świadomości dotyczącej zastosowania analizy potencjalnych wad i ich skutków.
II. Uzyskanie informacji odnośnie wdrożenia elementów nowego FMEA.
III. Pogłębienie umiejętności pracy zespołowej.

ADRESACI SZKOLENIA:
- liderzy i członkowie zespołów FMEA,
- kierownicy projektów/ PM,
- inżynierowie ds. nowych uruchomień,
- inżynierowie jakości,
- inżynierowie procesu,
- inżynierowie ds. zapewnienia jakości w łańcuchu dostaw,
- R&D.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA– 1 dzień (8h szkoleniowych, 1h szkoleniowa = 45 minut)


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?