• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest uzyskanie uprawnień kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym w tym specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem, przygotowujący do egzaminu przed Komisją UDT.

 

PROGRAM SZKOLENIA: Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym– zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego 


1. Warunki bezpiecznej eksploatacji urządzeń zasilanych gazem (LPG, CNC) – warunki bezpiecznej pracy
2. BHP przy obsłudze urządzeń
3. Niebezpieczne uszkodzenia i nieszczęśliwe wypadki – procedura postępowania
4. Mechanika – ważniejsze pojęcia i definicje
5. Elektrotechnika – zasadnicze pojęcia i definicje
6. Wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących wózki jezdniowe podnośnikowe z?mechanicznym napędem podnoszenia 
7. Dozór techniczny – rodzaje UTB podlegające dozorowi technicznemu
8. Wózki jezdniowe napędzane: podział, ogólna budowa urządzenia
9. Budowa urządzenia właściwego dla grupy, kategorii i rodzaju (przeznaczenia)
10. Mechanizmy oraz ich budowa i działanie
11. Urządzenia zabezpieczające stosowane w wózkach jezdniowych podnośnikowych z?mechanicznym napędem podnoszenia
12. Wyposażenie elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne
13. Obsługa UTB: Czynności obsługującego przed pracą, w czasie pracy i po zakończeniu pracy wózkami. Sterowanie mechanizmami ogólnego przeznaczenia i specjalnymi. Sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających układu kierowniczego, hamulcowego, wszystkich mechanizmów mających wpływ na bezpieczeństwo pracy
14. Obsługa wózka jezdniowego podnośnikowego z?mechanicznym napędem podnoszenia – zajęcia praktyczne. Czynności sprawdzające urządzenie wg zaleceń instrukcji obsługi przed, w?czasie i po pracy wózkami
15. Praca w warunkach specyficznych, np. transport urządzeń w?koszu
 
UWAGA! 
Uprawnienia operatora wózka jezdniowego podnośnikowego uzyskuje się po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. 
 
Zakres wg UDT
wózki jezdniowe podnośnikowe z?wyłączeniem specjalizowanych II WJO.Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?