• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych, przygotowujący do egzaminu przed komisją UDT

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest nauka obsługi podestów ruchomych przejezdnych , przygotowująca do egzaminu przed Komisją UDT.

 

PROGRAM SZKOLENIA: Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych, przygotowujący do egzaminu przed komisją UDT– zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego

  
1. Wiadomości o dozorze technicznym
2. Podstawowe wiadomości o podestach ruchomych przejezdnych
3. Budowa podestów
4. Stateczność i wytrzymałość podestów
5. Urządzenia zabezpieczające, sterownicze i sygnalizacyjne w?podestach ruchomych
6. Eksploatacja podestów ruchomych przejezdnych
7. BHP w pracy operatora podestów ruchomych przejezdnych
8. Szkolenie praktyczne

UWAGA! 

Uprawnienia operatora podestu ruchomego przejezdnego uzyskuje się po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. 

Zakres wg UDT
IP podesty ruchome przejezdne: 

  • wolnobieżne 
  • samojezdne montowane na pojeździe 
  • przewoźne  


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?