• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Kurs obsługi suwnic sterowanych z poziomu roboczego, przygotowujący do egzaminu przed komisją UDT

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest kurs obsługi suwnic sterowanych z poziomu roboczego, przygotowujący do egzaminu przed Komisją UDT.

 

PROGRAM SZKOLENIA: Kurs obsługi suwnic sterowanych z poziomu roboczego, przygotowujący do egzaminu przed komisją UDT– zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego


1. Wiadomości o dozorze technicznym 
2. Ogólne wiadomości o dźwignicach 
3. Budowa suwnic i cięgników; maszynoznawstwo specjalistyczne 
4. Eksploatacja cięgników i suwnic 
5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
6. Zajęcia praktyczne
 
UWAGA! 
Uprawnienia operatora suwnic sterowanych z?poziomu roboczego uzyskuje się po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. 

Zakres wg UDT
IIS– suwnice, wciągniki i wciągarki hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo o oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.



Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?