• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Raportowanie ESG- proces tworzenia Raportu Zrównoważonego Rozwoju krok po kroku

szkolenie otwarte/zamknięte

Podczas szkolenia uczestnik pozna standardy i wytyczne do raportowania danych niefinansowych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Zdobycie umiejętnosci:

• Identyfikowania czynników środowiskowych, społecznych oraz z zakresu ładu zarządczego,

• Określania celu i odbiorców raportu,

• Mapowania interesariuszy, określania ich wpływu na organizację i sposobów angażowania         w działania organizacji,

• Identyfikowania istotnych tematów do zaraportowania,

• Przeprowadzania diagnozy ESG,

• Przeprowadzania analizy szans i ryzyk związanych z klimatem,

• Opracowywania strategii ESG, strategicznych celów i określania wskaźników ich pomiaru (KPI),

• Stosowania standardów i wytycznych do raportowania danych niefinansowych.

ADRESACI SZKOLENIA:

 • członkowie zarządu, kierownicy Biura Zarządu, osoby pełniące funkcje Compliance Officera,
 • pracownicy oraz pełnomocnicy ds. zrównoważonego rozwoju/CSR/środowiska,
 • osoby odpowiadające za monitorowanie i agregowanie danych na potrzeby sprawozdawczości niefinansowej;
 • przedstawiciele działów finansowych, dyrektorzy finansowi, osoby odpowiadające za współpracę z instytucjami finansowymi.

METODY PROWADZENIA SZKOLEŃ: 

 • case study, dyskusja, ćwiczenia na podstawie scenariuszy i materiałów pomocniczych przygotowanych przez trenera. 
 • udział części praktycznej: ok. 65-70 %.
 • w ramach  Bloku I przewidziane 4 ćwiczenia praktyczne. 
 • w ramach Bloku II przewidziane 4 ćwiczenia praktyczne. 

PROGRAM SZKOLENIA: Raportowanie ESG- proces tworzenia Raportu Zrównoważonego Rozwoju krok po kroku

1. Planowanie procesu raportowania

 • Przygotowanie struktury organizacyjnej.
 • Określenie celu i odbiorców raportu- rodzaje interesariuszy , wpływ na organizację,  mapowanie interesariuszy, angażowanie interesariuszy.
 • Analiza istotności.

2. Diagnoza ESG i opracowanie strategii 

 • Analiza luk
 • Analiza ryzyk i szans związanych z klimatem. Projektowanie działań zapobiegawczych.
 • Opracowanie strategii ESG, strategicznych celów i wskaźników ich pomiaru (KPI).    
 • Agregacja danych. 
 • Opracowanie treści raportu-dobre praktyki. 
 • Ocena wewnętrzna i zewnętrzna raportu.  
 • Sesja Q&A

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień (8h szkoleniowych, 1h = 45 minut)

SYLWETKA TRENERA

Pełnomocnik ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w Cementowni Warta S.A. Koordynator sektora cement/przemysł chemiczny w ramach Grupy Roboczej ds. stosowania Taksonomii UE działającej pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju i Technologii. 

Członek Grupy Roboczej ds. należytej staranności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Członek jury XVII edycji konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. 

Członek Komitetu ds. ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Ekspert ds. systemu ekozarządzania i audytu EMAS. 

Zajmuje się szeroko pojętą tematyką ESG, tworzeniem i wdrażaniem strategii CSR oraz strategii zrównoważonego rozwoju. Odpowiada za opracowanie raportów zrównoważonego rozwoju swojej spółki oraz projektowanie działań, polityk i procedur z obszaru ESG. 

Reprezentował Polskę w działaniach Forum of Competent Bodies oraz EMAS Article 49 Committee. Uczestniczył w pracach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw działającego przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Grupy Roboczej ds. rozwoju Raportowania Niefinansowego przy Ministerstwie Finansów. 

Współpracuje z instytucjami krajowymi w obszarze związanym ze zrównoważonym rozwojem  i raportowaniem niefinansowym: Forum Odpowiedzialnego Biznesu i  Krajową Izbą Gospodarczą.

Występuje jako moderator, panelista i prelegent podczas konferencji dedykowanych tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu, gospodarce cyrkularnej, systemom zarządzania środowiskowego, ESG (Envicon, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Państwowa Akademia Nauk, Wojskowa Akademia Techniczna). 

Prowadzi szkolenia z zakresu raportowania niefinansowego, zrównoważonego rozwoju  i zarządzania środowiskowego m.in. dla Enterprise Europe Network i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jest absolwentem Politechniki Lubelskiej (zarządzanie i marketing) oraz studiów MBA na  University of Illinois. 

Publikacje: Systemy zarządzania środowiskowego-odpowiedź na współczesne wyzwania środowiskowe. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, publikacja zbiorowa pt. Wspólna odpowiedzialność. Rola zarządzania środowiskowego. 5 czerwiec 2023 rok. Wybierz termin szkolenia

cena 1 200,00 zł netto/os *

* Przy zgłoszeniu 3 i więcej osób 1100,- netto/os


Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?