Szkolenie SPC Statystyczne sterowanie procesem z wykorzystaniem Minitab

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia SPC jest nabycie umiejętności identyfikacji odchyleń od standardu i pokazanie możliwości zareagowania jeszcze przed pojawieniem się problemów i produktów niezgodnych.

PROGRAM SZKOLENIA
 
1. Wprowadzenie do programu Minitab
  • wykorzystanie arkusza danych, wprowadzanie danych, obsługiwane formaty
  • definiowanie i obsługa projektów
  • interfejs Minitab
  • dostosowanie programu do użytkownika - opcje
2. Podstawowa analiza statystyczna
  • obliczanie parametrów opisowych
  • graficzna prezentacja danych (histogram, wykresy pudełkowe, graficzny test normalności)
3. Statystyczne sterowanie procesem (SPC)
  • procedura identyfikacji postaci rozkładu
  • ocena zdolności procesu w przypadku rozkładu normalnego (Cp, Cpk, Pp, Ppk)
  • ocena zdolności procesu w przypadku rozkładów innych od rozkładu normalnego - transformacja Boxa-Coxa, transformacja Johnsona
  • konstrukcja kart kontrolnych Shewharta

Uczestnik na czas trwania szkolenia powinien dysponować własnym laptopem z oprogramowaniem Minitab.

 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA:
Szkolenie dla grupy trwać będzie 1 dzień– 8 godzin szkoleniowych (1 h szkoleniowa = 45 minut) 
 


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane