• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie SPC Statystyczne sterowanie procesem z wykorzystaniem Minitab

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia SPC jest nabycie umiejętności identyfikacji odchyleń od standardu i pokazanie możliwości zareagowania jeszcze przed pojawieniem się problemów i produktów niezgodnych.

PROGRAM SZKOLENIA: SPC- Statystyczne sterowanie procesem z wykorzystaniem MINITAB

1. Wprowadzenie do programu Minitab:
 • wykorzystanie arkusza danych, wprowadzanie danych, obsługiwane formaty,
 • definiowanie i obsługa projektów,
 • interfejs Minitab,
 • dostosowanie programu do użytkownika - opcje.
2. Podstawowa analiza statystyczna:
 • obliczanie parametrów opisowych,
 • graficzna prezentacja danych (histogram, wykresy pudełkowe, graficzny test normalności).
3. Statystyczne sterowanie procesem (SPC):
 • procedura identyfikacji postaci rozkładu,
 • ocena zdolności procesu w przypadku rozkładu normalnego (Cp, Cpk, Pp, Ppk),
 • ocena zdolności procesu w przypadku rozkładów innych od rozkładu normalnego - transformacja Boxa-Coxa, transformacja Johnsona,
 • konstrukcja kart kontrolnych Shewharta.

Uczestnik na czas trwania szkolenia powinien dysponować własnym laptopem z oprogramowaniem Minitab.

 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 1 dzień (8 godzin szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut) 
 


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane