• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Specyficzne wymagania klienta- Customer Specific Requirements- Daimler AG

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości dotyczącej specyficznych wymagań klienta Daimler oraz zapoznanie się z wymaganiami klienta we wszystkich fazach projektu.

Program szkolenia: Specyficzne wymagania klienta- Daimler AG

 
Dzień I: 
 
1) Wymagania specjalne koncernu DAG dla PQA (Inżynierów Jakości Projektu)
2) CSR DAG
a. Tworzenie porozumienia jakościowego z klientem
b. Proces zatwierdzania wyrobu w fazach projektowych
c. Zatwierdzanie procesu w fazach projektowych
d. Przedłożenie części do klienta (Proces PPA)
3) Kwalifikacje dostawców Tier-n
 
Dzień II: 
 
4) QTR z dostawcami
5) QTR z klientem
6) IATF 16949, a wymagania grupy DAG
7) Portal SQMS (obowiązkowo uczestnicy muszą mieć dostęp do portalu klienta SQMS)
8) Portal eSEP++ (obowiązkowo uczestnicy muszą mieć dostęp do portalu klienta eSEP++)
9) CSR Book – propozycja narzędzia do przeglądania i organizowania CSR’ów klienta
 
Warsztaty:
1) Tworzenie porozumienia jakościowego z klientem
2) Kroki PPA i ich komunikacja do klienta
3) Quality Technical Review – audity dostawców
4) Tworzenie planu jakościowego projektu
 
Korzyści:
Pogłębienie wiedzy z zakresu:
- w jaki sposób zabezpieczyć wszystkie fazy projektowe pod względem wymagań klienta 
- w jaki sposób zarządzać dostawcami w przypadku nowych uruchomień
- jaką dokumentację sporządzić dla poszczególnych faz projektowych
 
Cele szkolenia:
I. Podniesienie świadomości dotyczącej specyficznych wymagań klienta Daimler
II. Zapoznanie się z wymaganiami klienta we wszystkich fazach projektu (od kwotacji do rekwalifikacji)
III. Nabycie informacji w obszarze wymaganej dokumentacji w poszczególnych fazach projektowych
IV. Poszerzenie wiadomości odnośnie zastosowania odpowiednich narzędzi i metod jakościowych
 
Czas trwania szkolenia: 2 dni- 16 godzin szkoleniowych.


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?