Szkolenie STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU (SPC) ORAZ ANALIZA SYSTEMÓW POMIAROWYCH (MSA) Z WYKORZYSTANIEM MINITAB- szkolenie online

szkolenie otwarte/zamknięte

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obsługą i możliwościami programu MINITAB w zakresie prowadzenia statystycznego sterowania procesem SPC oraz prowadzenia analiz systemów pomiarowych.

PROGRAM SZKOLENIA

 
 
Dzień I (MSA)
 
1. Powtórzenie podstawowych zagadnień MSA 0,5h
- Zmienność całkowita w procesie i wpływ pomiaru
- Pomiar, proces i SPC
- Wyciąg z wymagań norm MSA (AIAG, VDA, etc.)
- Dyskusja z grupą

2. Składowe zmienności systemu pomiarowego 0,5h
- Diagram Ishikawy dla źródeł zmienności w systemie pomiarowym
- Poprawa systemu pomiarowego jako projekt

3. Podstawowe metody analizy R&R dla danych ciągłych 1h
- Obciążenie pomiaru, dokładność, liniowość, stabilność
- Metoda rozstępów, metoda średnich i rozstępów, metoda ANOVA
- Wskaźniki Cg, Cgk, %EV, %AV, %R&R, %PV, NDC i ich interpretacja
- Inne procedury analizy systemów pomiarowych (Procedura 1 i 3 dla automatycznych systemów pomiarowych)
- Kryteria akceptowalności systemów

4. Analiza R&R 4h 
- Zebranie danych do badanego systemu pomiarowego, przygotowanie próbek (wstęp do ćwiczenia)
- Analiza systemu pomiarowego wybranymi metodami (ćwiczenie indywidualne i grupowe)
- Porównanie metod analizy R&R i interpretacja

5. Organizacja badań R&R 0,5h
- Dobór próby, operatorów, warunków badania
- Wpływ doboru na wyniki analiz: dyskusja z grupą

6. Przykłady analiz rzeczywistych i dyskusja 0,5h
- Przykłady rzeczywiste pozytywne i negatywne
- Dyskusja z grupą


Dzień II (SPC)
 
1. Powtórzenie podstaw SPC 0,5h
- Do czego służy SPC?
- Po co komu jest SPC?
- Korzyści płynące z SPC

2. Zasady działania kart kontrolnych 1h
- Zmienność naturalna i specjalna w procesie
- Karta kontrolna jako filtr szumów i sygnałów z procesu
- Sygnały płynące z karty kontrolnej (tzw. Zasady Nelsona i ich interpretacja)
- Dyskusja z grupą

3. Podstawowe karty kontrolne 1,5h
- Metody wyznaczania linii kontrolnych dla podstawowych kart kontrolnych (X-Chart, I Chart, I-MR, X-R, karta N, P, NP)
- Projektowanie karty kontrolnej dla symulowanego procesu (ćwiczenie w grupach)

4. Reakcja na sygnały karty kontrolnej 1h
- Rola operatora, koordynatora, inżyniera w procesie
- Rzeczywiste przykłady zadziałania kart kontrolnych

5. Analiza procesu z zastosowaniem kart kontrolnych 2h
- Ocena stabilności procesu na przykładzie zebranych danych (ćwiczenie w grupach)
- Dyskusja z grupą

6. Ocena zdolności procesu 1,5h
- Wskaźniki Cp, Cpk, Pp, Ppk oraz pokrewne i ich interpretacja
- Obliczanie zdolności procesu (ćwiczenie w grupach)
- Wdrażanie kultury SPC w organizacji, przyczyny porażek i sukces


Uczestnik na czas trwania szkolenia powinien dysponować własnym laptopem z oprogramowaniem Minitab.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:
Szkolenie dla grupy trwać będzie 2 dni – 16 godzin szkoleniowych (1 h szkoleniowa = 45 minut) Wybierz termin szkolenia

cena 1700,- netto/os

Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA ONLINE

  • realizacja szkolenia w formie zdalnej przy użyciu aplikacji ZOOM lub MS TEAMS,
  • proces szkolenia,
  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • wszelkie koszty związane z trenerem,
  • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Masz pytania?

Szkolenia powiązane