Szkolenie Wymagania i auditowanie standardu IFS HPC ver. 3

szkolenie zamknięte

Wprowadzenie do standardu IFS HPC ver. 3. i jego podstawowych wymagań, audit i certyfikacja standardu IFS HPC ver. 3.

   

1. Wstęp do Szkolenia
•    Powitanie
•    Prezentacja uczestników i trenera

2. Wprowadzenie do standardu IFS HPC ver. 3.
•    Historia i znaczenie standardów z grupy IFS
•    Budowa  i zawartość standardu
•    Zakres i zastosowanie standardu
3. Podstawowe wymagania IFS HPC ver. 3. – przegląd wymagań z uwzględnieniem zmian w ver.3.
•    Zrządzanie i zaangażowanie
•    System zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktów
•    Zarządzanie zasobami
•    Procesy operacyjne
•    Pomiary, analizy i doskonalenie
•    Ćwiczenia i dyskusje

4. Audit i certyfikacja standardu IFS HPC ver. 3.
•    Wymagania KO
•    Ocena wymagań IFS HPC ver. 3.
•    Klasyfikacja niezgodności
•    Procedury certyfikacji IFS HPC ver. 3.   

METODYKA SZKOLENIA
Szkolenie będzie miało charakter aktywny: wprowadzenie, wykłady, prezentacja przykładów, ćwiczenia grupowe, warsztaty, dyskusja, praca z tekstem standardu.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 1 dzień (8 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?