• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Wymagania standardu BRC CP ver 4 PCH (High level)

szkolenie zamknięte

Szkolnie pozwoli nabyć wiedzę i umiejętności z wymagań BRC CP ver 4, zarządzania produktem i jakością, standardów dotyczących zakładu w/g BRC CP, kontroli procesu.

PROGRAM SZKOLENIA: Wymagania standardu BRC CP ver 4 PCH

SESJA 1. WSTĘP
 • Powitanie.
 • Prezentacja uczestników i trenera.
 • Prezentacja celów szkolenia.
Sesja 2: PODSTAWOWE WYMAGANIA BRC CP
 • Podstawowe definicje, pojęcie BRC CP.
 • Budowa i zakres Standardu BRC CP.
 • Specyficzne wymagania BRC CP – wymagania fundamentalne.
Sesja 3: ZAANGAŻOWANIE KIEROWNICTWA W BRC CP 
 • Zaangażowanie kierownictwa
 • Struktura organizacyjna
 • Zarządzanie ryzykiem produktowym w BRC CP
 • Wymagania prawne i bezpieczeństwa
 • Ocena zagrożeń produktu i ocena ryzyka
Sesja 4: ZARZĄDZANIE PRODUKTEM I JAKOŚCIĄ
 • System zarządzania produktem i jakością.
 • Dokumenty i zapisy.
 • Audyty wewnętrzne.
 • Zarządzanie dostawcami i usługodawcami.
 • Specyfikacje i dokumenty techniczne.
 • Działania korygujące i zapobiegawcze.
 • Wyroby niezgodne, reklamacje, incydenty.
 • Idenfyfikowalność.
 • Ćwiczenia.
Sesja 5: STANDARDY DOTYCZĄCE ZAKŁADU W/G BRC PC
 • Omówienie specyficznych wymagań standardu: otoczenie, stan techniczny  budynków, maszyn i urządzeń, teren zakładu, pomieszczenia dla pracowników, higiena maszyn urządzeń i pracowników, postępowanie ze szkłem, metalem i plastikiem,  DDD, wykrywanie ciał obcych, itd.
 • Inspekcje i Kontrola produktu  w/g BRC CP.
 • Kontrola produktu i testy.
 • Kontrola jakości.
 • Kontrola próbek.
 • Ćwiczenia.
Sesja 6: KONTROLA PROCESU
 • Kontrola operacji.
 • Analiza zagrożeń i ryzyka.
 • Sprzęt i jego utrzymanie.
 • Kontrola skażenia produktu.
 • Nadzorowanie sprzętu kontrolno-pomiarowego.
 • Kontrola wyrobu gotowego.
 • Personel.
 • Szkolenia i kompetencje.
 • Odzież ochronna.
 • Praktyki Higieniczne.
 • Ćwiczenia.
 • Zakończenie szkolenia.
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień (8h szkoleniowych, 1 h = 45 min.)


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?